Få alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket

Mattilsynet har nylig presentert resultater fra 1. og 2. tertial i tilsynskampanjen med hensyn til dyrevelferd hos gris. I alt 168 besetninger har hatt tilsyn. Antallet er for lite til å si noe om den generelle tilstanden i norsk svineproduksjon.

Test
Publisert: 21.10.2021 Oppdatert: 21.10.2021

Stikkord:

Mattilsynet har nylig presentert resultater fra 1. og 2. tertial i tilsynskampanjen med hensyn til dyrevelferd hos gris. I alt 168 besetninger har hatt tilsyn. Antallet er for lite til å si noe om den generelle tilstanden i norsk svineproduksjon. Det er funnet brudd på regelverket i 54,8% av dyreholdene. Det er mange ulike forhold som er undersøkt. I purkebesetninger er det en sjekkliste på 10 punkter og i slaktegrisbesetninger er det 8 punkter, regelverksbrudd betyr ikke nødvendigvis at dyrene lider, ifølge Mattilsynet.

Mattilsynet har undersøkt 1416 sjekkpunkter i de 168 besetningene. I 84% av disse sjekkpunktene ble det ikke gitt noen anmerkninger. – Dette viser at i de aller fleste tilfellene er alt i orden, sier Beate Menes Didriksen, styreleder i Norsvin SA. Videre sier Didriksen at tilsynskampanjen har også som målsetning å finne områder for forbedringspunkter i produksjonen. – Vi ser at bruk av strø og rotemateriale er et av områdene vi må jobbe mer med. Det er verdt å merke seg at det kun er 11 vedtak om avliving av i alt 12 syke dyr. Det oppgis ikke om disse var under behandling eller allerede var satt i sykebinge.

Link til Mattilsynets sak

Link til rapporten