Film om Norsvin Delta

Norsvin Delta, beliggende utenfor Hamar, er Nordens største råneteststasjon, og et viktig ledd i Norsvins avlsarbeid. Denne filmen gir et innblikk i hvordan rånetesten foregår, og presenterer et sentralt verktøy i avlsarbeidet; datatomografi (CT-scanning).

Test
Publisert: 05.10.2017 Oppdatert: 24.05.2018

Stikkord:

Rånetesten omfatter registrering av fôrinntak og tilvekst, samt eksteriørbedømming og datatomografi (CT-scanning). Etter endt rånetest velges de beste dyrene ut til produksjon av rånesæd på Norsvins seminstasjon, eller de blir selektert til eksport.

Rånene starter rånetesten ved 40 kg, og testen avsluttes ved 120 kg. Det er Norsvins avlsbesetninger i Norge som leverer småråner inn til test. Rasene som testes på Delta er Norsvin Landsvin (morrase) og Norsvin Duroc (farrase).

 

Se video fra Norsvin Delta her:

Norsvin er unike i verdenssammenheng i det å ta i bruk CT-scanning i det rutinemessige avlsarbeidet. Høsten 2018 åpnes enda en råneteststasjon lik den norske i Canada. Topigs Norsvin har da to rånteststasjoner i sitt avlssystem. I Canada vil rasene Z-line (morrase) og TN Tempo (farrase) testes. Les mer om byggingen av Delta Canada her.