Forskning: Er hanngrisproduksjon en løsning?

Det er flere fordeler med å produsere hanngriser (råner) istedet for kastrater. En rekke forsknings­miljøer, deriblant Norsvin, har de siste årene jobbet med forskningsprosjekter hvor vi har sett på muligheter knyttet til hanngrisproduksjon og kjøttmarkedet.

Test
Publisert: 21.12.2020 Oppdatert: 11.01.2021

Stikkord:

Forskning: Er hanngrisproduksjon en løsning?

See English version below

Det er flere fordeler med å produsere hanngriser (råner) istedet for kastrater. En rekke forsknings­miljøer, deriblant Norsvin, har de siste årene jobbet med forskningsprosjekter hvor vi har sett på muligheter knyttet til hanngrisproduksjon og kjøttmarkedet.

Kjøtt fra hanngriser kan ha en stram lukt og smak pga. substansene androstenon og skatol, som akkumuleres i fettet på rånene etter kjønnsmodningen. I Norge er kirurgisk kastrering med bedøvelse hovedmetoden som brukes for å unngå den karakteristiske rånesmaken på kjøttet.

20 år med forskning

Rånesmak har vært et forskningsfelt i Norsvin i nesten 20 år. Målet er at vi skal kunne gå bort fra å kastrere hanngriser i norsk svineproduksjon. Ulike metoder er prøvd ut, både i Norge og resten av verden, men det har vært utfordrende å finne gode nok alternativer til kastrering.

Gjennom forskningen i Norge har vi blant annet jobbet mot å implementere rånesmak i avlsmålet, slik at vi gjennom avl kan redusere nivået i de norske svinepopulasjonene.

Nytt nettmagasin om rånesmak og hanngrisproduksjon

Les mer om vårt forskningsarbeid på rånesmak, om problemstillinger og muligheter knyttet til hanngrisproduksjon, i vårt nye nettmagasin, som er det andre i en serie av magasiner om Norsvins forskningsaktivitet: Råner til markedet: Er hanngrisproduksjon en løsning?

I videoen i magasinet forteller Maren van Son, forsker i Norsvin, mer om Norsvins forskning for redusert rånesmak.

Prosjektpartnere de siste årene har vært: Animalia (prosjekteier), Norsvin, Nortura, Opplysningskontoret for egg og kjøtt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Skala Maskon og Liverpool John Moores University. Forskningsarbeidet er støttet av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Høy forskningsaktivitet

Forskning er viktig for at Norsvin kontinuerlig skal kunne tilby svinegenetikk av høy kvalitet; for den norske svineprodusenten og til kunder over hele verden. Resultatene skal blant annet føre til bedre lønnsomhet, dyrevelferd og helse. Gjennom forskning, innovasjon og målrettet avlsarbeid skaper vi svinegenetikk i verdensklasse. Følg med på norsvin.no for siste nytt om Norsvins forskningsaktivitet!

Les også vårt nettmagasin om prosjektet Mot en norsk svineproduksjon uten halebiting her.


Boar taint: Rearing of intact males in Norwegian pig production?

There are several benefits of producing boars instead of castrates. For 20 years, boar taint has been a major research field in Norsvin. We have invested in finding the right solutions for a future production of intact males.

Read more in the English short version of our new online magazine Rearing of intact males in Norwegian pig production? The online magazine is the second in a series of magazines covering Norsvin’s research activities. We hope you’ll like it!

This research project is financed by The Norwegian Research Council and Innovation Norway, and is a collaboration between: Animalia (owner), Norsvin, Nortura, Opplysningskontoret for egg og kjøtt,

Norwegian University of Life Sciences, Skala Maskon og Liverpool John Moores University.

In a video presented in the magazine, Norsvin researcher Maren van Son explains how we work towards reducing the prevalence of tail biting in Norwegian pork production.

Topigs Norsvin

Norsvin is proud to be a part of Topigs Norsvin; the leading global swine genetics company renowned for its innovative genetic solutions for cost-efficient pig production. Research, innovation and fast dissemination of genetic progress are cornerstones of the company. Topigs Norsvin is committed to help customers to be successful in terms of production efficiency, meat quality, animal robustness and healthy, high productivity.