Forskning: Kan vi øke grisens proteinutnyttelse og gjøre grisen enda mer klimavennlig? 

Visste du at Norsvin forsker på hvordan vi gjennom avlsarbeid kan øke utnyttelsen av næringstoffer i tarmen til grisen? Hvordan kan dyra nyttiggjøre seg av proteinet best mulig og dermed redusere eget klimaavtrykk?

Test
Publisert: 11.03.2021 Oppdatert: 11.03.2021

Stikkord:

See English version below 

Kan vi øke grisens proteinutnyttelse og gjøre grisen enda mer klimavennlig?

Visste du at Norsvin forsker på hvordan vi gjennom avlsarbeid kan øke utnyttelsen av næringstoffer i tarmen til grisen? Hvordan kan dyra nyttiggjøre seg av proteinet best mulig og dermed redusere eget klimaavtrykk?

  • Målet er å øke proteinutnyttelsen i tarmen på de norske griserasene for å sikre god nyttiggjøring av næringsstoffene som grisen tildeles. 
  • Klarer vi det, vil det redusere nitrogen-utskillelsen i avføringen til grisen – vi får et mindre tap av næringsstoffer. 
  • Mindre nitrogen i avføringen vil bety mindre fordamping av lystgass fra gjødsellagrene og ved spredning av gjødsel på jordene. 
  • Mindre fordamping av lystgass fra gjødsel betyr lavere klimagassutslipp fra svineproduksjonen totalt sett. 

 Vi har laget et nytt nettmagasin om forskningen for økt proteineffektivitet. Det finner du her: Klima og bærekraft – Bedre utnyttelse av protein (nettmagasin) 

I videoen under forteller Norsvin-forsker Kristine Hov Martinsen om grisen i et klimaperspektiv, og forskningsarbeidet:  

Samarbeidsprosjekt 

Forskningsarbeidet på proteinutnyttelse er et samarbeid mellom Norsvin, NMBU, Felleskjøpet, Tine, Geno og Nofima. Prosjektdeltager fra Norsvin er Kristine Hov Martinsen. Prosjektet eies av NMBU og er finansiert av Norges Forskningsråd 

Hvordan går vi frem?  

I prosjektet registrerer vi egenskaper hos rånene som står på råneteststasjonen Norsvin Delta, relatert til fôropptak og tilvekst. Det blir samlet inn avføringsprøver som danner grunnlaget for beregning av proteinutnyttelse og videre genetiske analyser. I prosjektet bruker vi nye og effektive metoder for å analysere næringsinnholdet i gjødsel slik at vi vet hvor mye rånen har fordøyd av de ulike næringsstoffene. Hvis denne metoden fungerer så bra som vi håper, kan proteinutnyttelse tas inn som en egenskap i grisens avlsmål, og vi kan jobbe for å øke proteinutnyttelsen gjennom det kontinuerlige avlsarbeidet.

En bedret proteinutnyttelse er viktig for god ressursutnyttelse av norske råvarer, lavere klimagassutslipp og for økonomien til bonden.  

Norsvin er forskning og innovasjon 

Forskning er viktig for at Norsvin kontinuerlig skal kunne tilby svinegenetikk av høy kvalitet; for den norske svineprodusenten og til kunder over hele verden. Det gir god lønnsomhet, dyrevelferd og helse. Gjennom forskning, innovasjon og målrettet avlsarbeid skaper vi svinegenetikk i verdensklasse.  

__________________________________________________________ 

 Climate and environment: Increased nitrogen efficiency 

 Norsvin is investigating how we can increase the utilization of nutrients in the pig’s intestines through breeding. At first, this applies to proteins in the feed. Proteins consist of amino acids and are the source to nitrogen in the animal. Therefore, nitrogen can be used to estimate the protein efficiency in animals. How can animals make the best use of proteins and thus reduce their own climate footprint through reduced nitrogen excretion? 

Read more about this topic in the English short version of our online magazine: Increased nitrogen efficiency  

The project is a collaboration between Norsvin, Norwegian University of Life Sciences (owner), Felleskjøpet, Tine, Geno and Nofima, and is funded by the Norwegian Research Council.  

In the video below, Norsvin researcher Kristine Hov Martinsen explains more about Norsvins research on nitrogen efficiency. 

Topigs Norsvin 

Norsvin is proud to be a part of Topigs Norsvin; the leading global swine genetics company renowned for its innovative genetic solutions for cost-efficient pig production. Research, innovation and fast dissemination of genetic progress are cornerstones of the company. Topigs Norsvin is committed to help customers to be successful in terms of production efficiency, meat quality, animal robustness and healthy, high productivity.