Forskning: Mot en norsk svineproduksjon uten halebiting

Norsvin jobber for å redusere forekomsten av halebiting i norske svinebesetninger. I et stort forskningsprosjekt kartlegger vi årsakene til halebiting, og utvikler nye verktøy for å forebygge, forutse og håndtere halebiting ute i besetningene.

Test
Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 12.08.2021

Stikkord:

See English version below

Norsvin jobber for å redusere forekomsten av halebiting i norske svinebesetninger. I et stort forskningsprosjekt kartlegger vi årsakene til halebiting, og utvikler nye verktøy for å forebygge, forutse og håndtere halebiting ute i besetningene.

Les mer i vårt nye nettmagasin: Mot en norsk svineproduksjon uten halebiting. Nettmagasinet er det første i en serie av magasiner om Norsvins forskningsaktivitet.

Gjennom prosjektet studeres miljøet i besetninger med mye og lite halebiting. Vi ser på helsemessige forhold og fôringsstrategier, og vurderer mulige tiltak i avlsarbeidet. Alt for å best mulig kunne komme med konkrete tiltak. Kanskje kan vi om noen år avle for redusert forekomst, ved å inkludere halebiting i avlsmålet.

I videoen i magasinet forteller Kristine Hov Martinsen, forsker i Norsvin, mer om hvordan vi jobber for å redusere forekomsten av halebiting i norsk svineproduksjon. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Norsvin, Topigs Norsvin, Felleskjøpet, Animalia og NMBU, og er støttet av Norges Forskningsråd.

Norsvin satser på forskning

Forskning er viktig for at Norsvin kontinuerlig skal kunne tilby svinegenetikk av høy kvalitet; for den norske svineprodusenten og til kunder over hele verden. Det gir god lønnsomhet, dyrevelferd og helse. Gjennom forskning, innovasjon og målrettet avlsarbeid skaper vi svinegenetikk i verdensklasse. Følg med på norsvin.no for siste nytt om Norsvins forskningsaktivitet!

Gratis plakat

Bestill gratis Halebiting ABC – plakat her.


Towards a Norwegian pork production free of tail biting

In 2018, Norsvin initiated a new research project aiming to reduce the incidences of tail biting in Norwegian pork production. The project will identify risk factors related to tail biting in Norwegian grower-finisher production and develop management protocols for the producers. Further, we hope to develop methods to include tail biting in our Norsvin Landrace and Norsvin Duroc breeding program.

Read more in the English version of our new online magazine: Towards a Norwegian pork production free of tail biting. The online magazine is the first in a series of magazines covering Norsvin’s research activities. We hope you’ll like it!

This research project is financed by The Norwegian Research Council, and is a collaboration between: Norsvin, Topigs Norsvin, Felleskjøpet Fôrutvikling, Animalia and the Norwegian University of Life Sciences (NMBU).

In a video presented in the magazine, Norsvin researcher Kristine Hov Martinsen explains how we work towards reducing the prevalence of tail biting in Norwegian pork production.

Topigs Norsvin

Norsvin is proud to be a part of Topigs Norsvin; the leading global swine genetics company renowned for its innovative genetic solutions for cost-efficient pig production. Research, innovation and fast dissemination of genetic progress are cornerstones of the company. Topigs Norsvin is committed to help customers to be successful in terms of production efficiency, meat quality, animal robustness and healthy, high productivity.