Genetikk og Genom

For å øke nøyaktigheten til avlsverdiene ønsker vi å ta i bruk sekvensdata av hele genomet. Store prosjekter er startet i den senere tiden, der vi skal prøve å utnytte denne enorme mengden av sekvensinformasjon.

En helgenomsekvens er rett og slett alt DNAet til et individ, og hver eneste variasjon i genomet til en gris fanges opp i genomsekvensering. Nå er sekvenseringsteknologien på plass og forventningen er at dette skal gi oss en mer fullstendig forståelse av genenes påvirkning på grisens egenskaper. Når vi har all DNAinformasjon fra en gris vil vi også ha all variasjon tilgjengelig. Dette er i hovedsak SNPer, men også andre variasjoner på DNAet som f.eks. at områder av DNA-tråden har blitt slettet, lagt til, eller kopiert flere ganger osv. Slike variasjoner kan potensielt ha stor effekt på fenotypen. I tillegg gir teknologien mulighet for økt biologisk forståelse for egenskaper ved for eksempel å se på genuttrykk.

Aktuelle forskningsprosjekter:

Norsvin er ansvarlig eller partner i følgende genetikk- og genomprosjekter:

Genomisk krysningsavl (Norsvin): Utvikle strategier og metoder for genomisk seleksjon i renavlspopulasjonene for å bedre produksjonsegenskapene hos kommersielle krysningspurker.
Fra helgenomsekvens til presisjonsavl (Norsvin): Implementere hel-genom sekvenseringsdata i den daglige kjøringen av avlsprogrammet, samt kartlegge mulighetene for å utnytte strukturelle variasjoner på genomet til økt presisjon av genomisk seleksjon.
Letale genvarianter (Topigs Norsvin/Norsvin): Finne genvarianter som har en uheldig effekt i dobbel dose, og utnytte denne informasjonen i praktisk avlsarbeid.

Norsvin med i stort EU-prosjekt på mikrobiom 

Publisert: 06.07.2021 Oppdatert: 06.07.2021

Stikkord:

Norsvin har akkurat signert en avtale om nytt EU-prosjekt sammen med 12 andre partnere fra akademia og industri. Prosjektet har som hovedmål å forstå mer av samspillet mellom dyr og mikroorganismer i tarm (det vi kaller mikrobiomet).

Om genotyping på Genopodden

Publisert: 07.04.2021 Oppdatert: 07.04.2021

Stikkord:

Denne uka kan du høre Forskningssjef i Norsvin, Eli Grindflek, fortelle om genotyping i Genos podcast Genopodden.

Norske forbrukere er positive til å bruke genredigering til samfunnsnyttige og bærekraftige formål i norsk landbruk og fiskeoppdrett. Samtidig ønsker de forsikringer om at maten er trygg for mennesker og miljø, og informasjon som gjør at de kan ta gode valg.  

9 millioner kroner til forskning på genredigering

Publisert: 26.02.2018 Oppdatert: 08.05.2018

Stikkord:

Kan man redusere rånesmak i svinekjøttet, avle frem storfe uten horn for å redusere skader på dyra og få mindre tørråte på poteter ved hjelp av genredigering – og hva med de etiske aspektene? Dette er bare noe av det som Norsvin i samarbeid med andre bedrifter i Heidner Biocluster har fått millionstøtte til å