Kjøtt- og slaktekvalitet

Grisen er vår viktigste og største leverandør av kjøtt. Når vi skal jobbe med kvaliteten på maten vi spiser er det vanlig å dele opp i slaktekvalitet og kjøttkvalitet.

Med slaktkvalitet mener vi kvalitet på slaktet basert på markedets behov, og med kjøttkvalitet mener vi smaksopplevelse, og kjemisk og ernæringsmessig sammensetning av kjøttet. I dag bruker vi kjøtt- og slakteprosent (andel slakt i det levende dyret) som en del av avlsmålet. Vi ønsker på sikt at avlsmålet reflekterer verdien av stykninger og sammensetningen av disse, noe som nå blir muliggjort ved hjelp av CT (datatomografi).

Det skjer mye spennende innen kjøtt, bærekraft og helse. Kjøttindustrien ønsker å bli bedre på sporbarhet og sortering, det er fokus på høyere kvalitet og god dyrevelferd. Myndighetene ønsker endret fettsyresammensetning for at kjøttet skal gi oss bedre helse, og næringa blir stadig mer opptatt av å drive miljøvennlig og å produsere svinekjøttet bærekraftig.

Aktuelle forskningsprosjekter

For tiden er Norsvin ansvarlig for følgende prosjekter på kjøtt- og slaktekvalitet:

Rånesmak (Norsvin og Animalia): To prosjekter som skal løse registrering av rånesmak både på levende dyr og på slaktelinja. Det endelige målet er å implementere rånesmak i avlsmålet på Landsvin og Duroc.
Ultralydmålinger (Norsvin): Med nye metoder innen ultralydmålinger på levende dyr er målet å kunne registrere intramuskulært fett betydelig mer nøyaktig enn det som er mulig i dag.
PigAtlas (Norsvin): Dette prosjektet utvikler metodikk som kan definere stykningsdeler og andre målepunkter fra CT-bildene på testrånene automatisk.