Reproduksjon

Gode reproduksjonsegenskaper er selve grunnlaget for en effektiv produksjon av svinekjøtt og et godt avlsarbeid.

I en økonomisk god produksjon skal purkene produsere relativt store kull med levendefødte grisunger, tilstrekkelig med råmjølk og mjølk av god kvalitet. Viktige faktorer er antall kull purka har hatt fra før, sesongvariasjoner, fôropptak i dietiden, sosial rangordning, og helsemessige forhold.

Rånene må bl.a. bidra til tilfredsstillende kullstørrelse, samt at sædkvaliteten og holdbarheten må være god. Hver smågris er viktig. I avlsprogrammet avler vi i dag blant annet for smågrisvekt ved tre uker (som gir et anslag på hvor mye mjølk purka har produsert), antall spener og spenekvalitet, dager mellom avvenning og bedekning, samt kullstørrelse. I tillegg avler vi for at grisungene skal ha så jevn størrelse som mulig.

Aktuelle forskningsprosjekter

Norsvin er ansvarlig eller partner i følgende reproduksjonsrelaterte prosjekter:

Hanngrisfertilitet (Norsvin): Hovedmålet med prosjektet er å definere egenskaper som beskriver rånefruktbarhet, analysere sammenhenger med andre avlsmålsegenskaper og avdekke de genetiske faktorene involvert i rånefruktbarhet.
SpermVital (Norsvin): Produktet «SpermVital» som allerede er et etablert produkt for storfe, skal modifiseres og testes for å øke vitaliteten for rånesæd.
Embryo (Norsvin): Undersøke potensial og regelverk for embryooverføring nasjonalt og internasjonalt.
Epigenetikk (Geno/HiH/Norsvin): Evaluere og forberede bruk av ny avansert teknologi som epigenetikk og metabolomikk i forbindelse med evaluering av fruktbarhet og valg av avlsdyr.

I tillegg har vi omfattende samarbeid med Topigs Norsvin der det blant annet fokuseres på ulike embryo-overføringsteknologier og kjønnssortering av sædceller.

 

Embryo-forskning i Norsvin når viktige milepæler 

Publisert: 06.07.2021 Oppdatert: 07.07.2021

Stikkord:

Visste du at Norsvin også forsker på embryo? Arbeidet startet som et helt nytt forskningsfelt i Norsvin i 2018, med to innvilgede prosjekter fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge og gode samarbeidspartnere i inn- og utland.