Robusthet og Dyrevelferd

Dyrevelferd og robusthet er viktige aspekter i svineavlen. De siste 10 årene har vi målrettet selektert for dette.

Totalt har vi 27 egenskaper i avlsmålet på Landsvin og 17 av disse er egenskaper som i større eller mindre grad har sammenheng med robusthet og velferd. I avlsmålet for Landsvin selekterer vi nå for reduksjon av dødfødte, reduksjon av dødelighet fra fødsel til tre uker, og evnen til å melke (og dermed fostre opp sine egenfødte unger). Vi selekterer også for antall fungerende spener i en laktasjon, at purka klarer seg fint i minst fem kull, defekter som brokk, leddbetennelse, osteokondrose i leddene (registrert ved data tomografering) og en rekke egenskaper som relaterer seg til grisens eksteriør og beinhelse. Skuldersår og purkas hold ved avvenning er også vektlagt.

FoU-gruppa har i tillegg stor fokus på sykdomstoleranse og innsamling av data fra mer utfordrende miljøer enn det vi har i Norge, og bruker disse sammen med genominformasjon til å bedre selektere for robuste dyr.

Aktuelle forskningsprosjekter

Norsvin er ansvarlig eller partner i følgende prosjekter innen helse, robusthet og dyrevelferd:

Helse og robusthet (Norsvin): Dette er et omfattende prosjekt der hovedmålet med prosjektet er å øke robustheten til den norske grisen slik at den tilpasses både nasjonale og internasjonale markeder.
Bruk av CT for evaluering av skjeletthelse (NMBU/Norsvin): Prosjektet har som mål å bruke bilder fra datatomografen (CT) til å definere ulike egenskaper knyttet til robusthet og skjeletthelse, deriblant osteokondrose.
3D-bildeteknologi (Norsvin): Målet er å bruke 3D-bildeteknologi for å analysere egenskaper knyttet til robusthet, og inkluderer blant annet automatisk registrering og analyse av bevegelsene til dyret.

I tillegg til dette er Norsvin involvert i utenlandske forskningsprosjekter som studerer sykdomstoleranse og resistens, utnytter slaktedata for å vurdere dyrevelferden og defektene til grisene, seleksjon for mindre halebiting, seleksjon for jevnere grisunger, osv.