Forskningsrådet innvilger støtte på 30 millioner

Forskningsrådet har innvilget 30 millioner kroner til et seksårig forskningsprosjekt der Norsvin er med. Prosjektet ledes av Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, under tittelen “Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet.”

Test
Publisert: 20.12.2021 Oppdatert: 20.12.2021

Stikkord:

Forskningsrådet har innvilget 30 millioner kroner til et seksårig forskningsprosjekt der Norsvin er med. Prosjektet ledes av Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, under tittelen “Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet.”

Norsvin skal bidra inn i prosjektet sammen med blant annet Geno, Cryogenetics, SpermVital, Klosser Innovasjon og NCE Heidner Biocluster, Oslo universitetssykehus, OsloMet, SimulaMet, SINTEF og Sveriges Landbruksuniversitet.

– Jeg vil gratulere næringslivet og institusjonene med å nå opp i en åpen og svært hard konkurranse. Jeg er spesielt opptatt av at distriktsnæringslivet får nyte godt av den forskningen og kompetansen som skapes i disse prosjektene. Jeg ønsker alle lykke til med videre arbeid og ser fram til å se resultatene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.