Fortsatt lavt antibiotikaforbruk

Den årlige rapporten om antibiotikaforbruk og forekomst av resistente bakterier til dyr og mennesker er nylig publisert. Den viser at det er svært lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos matproduserende dyr.

Test
Publisert: 04.11.2020 Oppdatert: 04.11.2020

Stikkord:

Den årlige rapporten om antibiotikaforbruk og forekomst av resistente bakterier til dyr og mennesker er nylig publisert. Den viser at det er svært lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos matproduserende dyr. Årsaken til det er et svært lavt forbruk av antibiotika til matproduserende dyr i Norge. Det er verd å merke seg at bare om lag 10 % av all antibiotika som brukes i Norge brukes til dyr.

Det viktigste er å forhindre utvikling av antibiotikaresistente bakterier

Det er nødvendig å behandle syke dyr. Har dyret en bakteriell infleksjon er antibiotika ofte riktig behandlingsmetode. Rapporten viser at nesten 90% av all antibiotika som brukes til gris er penicillin. Penicillin er et smalspektret antibiotikum, og bruk av slike smalspektrede antibiotika er viktig for å hindre utvikling av mulitresistente bakterier. I Norge er det nesten ingen bruk av bredspektrede antibiotika til griser. Svinenæringens langsiktige arbeid med å redusere sykdommer hos gris er med å påvirke at det er lavt forbruk av og lite behov for antibiotika. God smittebeskyttelse som hindrer at nye smittestoffer kommer inn i besetningen er viktig. Næringens arbeid med å utrydde smittsom grisehoste (Mycoplasma hyopneumoniae) og, ikke minst, økende andel SPF-griser, er viktige bidrag til redusert behov for å bruke antibiotika, rett og slett fordi smittestoffene ikke finnes i besetningene og kan derfor ikke gi sykdom. I tillegg er gode vaksinasjonsprogrammer viktige for å hindre at dyr blir syke og trenger antibiotika. Friske dyr trenger nemlig ikke antibiotika!

Norge på topp

Norge ligger helt på toppen av lista over land som bruker lite antibiotika til produksjonsdyr generelt. Rapporten viser et estimert forbruk på 6,9 mg/PCU. Dette er et tall som viser hvor mye antibiotika som brukes i husdyrproduksjonen. PCU kan enkelt oversettes med «kilo animalsk biomasse» (kjøtt). EU gir ut en liknende oversikt hvert år. Siste tilgjengelige rapport er fra 2017 og 31 land inngår i sammenlikningen. I 2017 var tallet for Norge 7,7 mg/CPU, mens Sverige, Finland og Danmark sine tall var på hhv 11,8, 19,3 og 39,4. Det skal vi være stolte av.

Alle andre land i sammenlikningen bruker atskillig mer antibiotika i husdyrproduksjonen enn Norge. Men vel så viktig som de absolutte tallene er hvilke antibiotika som brukes. I EU er 30 % av all antibiotika som brukes tetracykliner og bare 27 % er penicillin. Vi skal derfor være glade for at penicillin har effekt i de aller fleste tilfellene hvor norske griser har behov for antibiotikabehandling.

Her kan du lese den årlige rapporten som viser status for antibiotikaresistens og forbruk i Norge: NORM NORM-VET 2019