Fra inseminering til grising – forstå kullstørrelse

Antall fødte grisunger er et resultat av antall eggløsninger, befruktning og overlevelse i livmoren. Kvaliteten på kunstig befruktning er nå så høy at nærmest alle eggløsninger fører til befruktning av egget og påfølgende celledeling.

Test
Publisert: 17.12.2017 Oppdatert: 23.04.2018

Stikkord:

Trinn 1
Det befruktede egget skylles i retning livmoren samtidig som det pågår celledeling inne i det harde skallet, og ankommer livmoren på dag to etter befruktning. På dette stadiet kommer all næring fra plommen inne i skallet.

Trinn 2
Etter en prosess som kalles klekking, en uke etter befruktning, må de fortsatt skjøre og flytende unge embryoene, ta opp næring fra livmormelk som produseres av kjertler i veggen på livmoren. Deretter sprer embryoene seg langs hele lengden på børhornene og er jevnt fordelt rundt dag 10 av drektigheten.

Trinn 3
Deretter tar en prosess kalt forlengelse plass, hvor hver embryonal enhet omgjøres til en tråd som kan bli opptil 80-100cm i løpet av 36 timer. Hver embryo-tråd krøller seg opp innen sin del av børhornet uten å nå bort til området til nærmeste embryo. Hver tråd som fester seg til veggen i livmoren har en veldig stor overflate i forhold til embryoets volum. Dette sikrer både opptak av næring fra purke til embryo, og like viktig, det hormonelle signalet fra hvert embryo som implanterer livmorveggen for å informere om at det er til stede. Summen av disse signalene (fra minimum 4-5 levende embryo) forhindrer retur til brunst ved 21 dager.

Trinn 4
Fra dag 12 vil hvert embryo begynne å danne en morkake. Dette er implantasjonsstadiet av drektigheten, og varer til morkaken er fullstendig utviklet ved dag 35. Det har blitt vist at livmormelkens sammensetning er forskjellig fra dag til dag og at signal fra de mest utviklede embryoene sikrer at deres behov blir møtt.

Til sammenligning kan de minst utviklede embryoene (fra de eggene som løsnet sist eller med tregest vekst) ta skade av dette og vil mest sannsynlig dø.
Om antall eggløsninger er mange, og vi har telt mer enn 40 i noen purker, vil implanteringen til livmorveggen være problematisk fordi det rett og slett ikke er nok plass. Det er lett å forstå at trengsel, som et resultat av mange embryoer, sammen med den funksjonelle lengden på børhornene til slutt vil resultere i mangelfull næring for hvert embryo. Dette kan føre til et tidlig stort tap av embryoer.

Embryoer som dør før skjelettet har forkalket seg (før dag 35) vil bli fullstendig tatt opp og ikke synlige som dødfødte grisunger. Det synlige symptomet er derfor lav kullstørrelse.

Trinn 5
Starten på grising avhenger av mengden stresshormon fra tilstrekkelig mange levende fostre. I en livmor med lite plass vil mengden stresshormon være høy og kan føre til tidligere grising enn normalt, noe som fører til store kull med uutviklede/svake grisunger. Et kull med ferdigvokste fostre hvor nesten alle er døde på dette stadiet, vil ikke føre til grising. I de fleste tilfeller av kull med normal størrelse vil grising være omtrent 114-115 dager etter eggløsning.

Trinn 6
På grunn av at grisens morkake har en veldig løs forbindelse, sikrer den ikke overføring av immunkomponenter til embryoene. Derfor vil nyfødte grisunger trenge umiddelbar tilgang til råmelk (melken fra første dag etter grising) for å sikre passiv immunitet.

Først og fremst trenger de en energikilde og beskyttelse mot lave temperaturer sånn at de kan overleve de første timene av livet deres.