Gjennomslag!!

Regjeringa lover å endre erstatningsordningen for LA-MRSA.

Test
Publisert: 28.02.2020 Oppdatert: 04.03.2020

Stikkord:

Dette er en sak vi har jobbet med siden 2015 og Norsvin er svært godt fornøyd med at erstatningsordningen vil bli endret, og at svineprodusentene ikke skal måtte stå alene og komme i økonomisk uføre i bekjempelsen av LA-MRSA.
Det er veldig positivt at ministeren lytter til næringa for å sikre framtidig god dyrehelse og folkehelse. Framover blir det viktig å styrke Norges posisjon med verdens tryggeste mat med den friskeste grisen.

Nå er det viktig at omfanget av saneringer også ses på. Landbruks- og matminister Bollestad har i den sammenheng bedt Mattilsynet om å se på hvor omfattende saneringsplanene for LA-MRSA må være. Norsvin skal delta i dette arbeidet.

Gratulerer til alle svineprodusenter og takk til alle som har støttet oss!

Les mer om saken her på Regjeringens side. Og i Nationen.

Tidligere publiserte saker kan du se her.