God helse og godt miljø

Hør hvor viktig det er med fokus på og ekstra oppfølging av de minste etter avvenning for å få dem godt i gang i smågrisperioden. Sortering etter størrelse og ledige binger for utsortering er viktige verktøy i tilvekstperioden.

Test
Publisert: 04.05.2018 Oppdatert: 24.05.2018

Stikkord: ,

Det er avgjørende å få alle grisene på beina hver dag for å fange opp sjuke dyr. Luftfuktighet, temperatur og trekk påvirker grisenes trivsel slik at oppfølging av miljø og ventilasjon er avgjørende for god helse og gode resultater.

Årets studieopplegg “Full kontroll fra avvenning til slakt” består av seks filmer og et hefte, som nå er klart til bestilling. Se videoen “God helse og godt miljø” her.

Denne videoen er én av totalt seks videoer som er laget til årets studieopplegg. Målet med årets studiehefte er å øke svineprodusentenes fokus på registering, fôrforbruk, tilvekst og dyrevelferd. Heftet kan bestilles i den nye nettbutikken til Norsvin. Du finner det under “Fagprodukter” i meny-linjen.