Grisen og regjeringens klimaplan 

– Gjennom avlsarbeid og SPF skal grisen bidra til klimakutt.

Test
Publisert: 11.01.2021 Oppdatert: 12.01.2021

Stikkord:

Grisen og regjeringens klimaplan  – Gjennom avlsarbeid og SPF skal grisen bidra til klimakutt 

Regjeringen går ikke inn for å redusere forbruket og dermed produksjonen av kjøtt i Norge i sin nye klimaplan, noe som ble foreslått i Klimakur 2030.  Det er noe vi som kjøttproduserende næring er svært godt fornøyd med.

Dette er en seier for fornuften og den framtidige utviklingen av en bærekraftig norsk matproduksjon der en utnytter alle norske ressurser for egen matproduksjon sier adm.dir. i Norsvin Olav Eik-Nes.  

Norsvin støtter Kjell Ingolf Ropstad sin uttalelse om at dersom man kutter kjøttproduksjonen i Norge, og den heller kommer i andre land, vil konsekvensene av det kunne være høyere utslipp, mer frakt, mindre matsikkerhet og mindre mattrygghet. 

I Klimakur 2030 er det foreslått at landbruket skal kutte 5,1 mill. tonn CO2 i perioden 2021 – 2030. Dette er det samme kuttet som landbruket, som første næring, allerede har forpliktet seg til gjennom sin klimaavtale med myndighetene. 

Dette skal svinenæringa bidra med sin del av for at landbruket skal kunne oppfylle sin del av avtalen.  

Studier viser at for grisens klimagass­utslipp stammer nesten 80 prosent fra fôrproduksjonen, 15 prosent fra gjødsla, og 5 prosent fra grisens fordøyelse. Noen få prosent stammer fra transport og oppvarming av fjøs.  

En frisk og fôreffektiv gris er klimavennlig, og det reflekteres både i det nasjonale klimagassregnskapet og bidrar til å redusere globale utslipp. 

Det å utvikle en frisk og fôreffektiv gris har vært hovedsatsingsområdet for norsk svineproduksjon i mange år, og visjonene for fremtiden er å fortsette utviklingen i denne retningen. Disse visjonene er 100 prosent norsk fôr, 100 prosent SPF, samt å utvikle en gris med verdens beste genetikk. 

Vi avler for best mulig fôreffektivitet, og samtidig avler vi for en gris som er tilpasset de fôrråvarene som kan dyrkes i Norge. Grisen er vår største kjøttprodusent, og den beste avtageren av norsk fôrkorn. Våre visjoner er at når norsk gris blir mer fôreffektiv, så gjør den oss mindre avhengig av importert fôr, sier Eik-Nes. Økt fôreffektivitet og norske fôrråvarer gir lavere klimautslipp i norsk svineproduksjon