Hederspris til Asbjørn Schjerve

På kongressen Gris i ´19 ble hedersprisen Godgrisen delt ut. Vinneren av æresprisen Godgrisen er en meget dedikert person som har hatt sitt hjerte i og jobbet for norske svineprodusenter i nærmere 30 år.

Test
Publisert: 29.11.2019 Oppdatert: 29.11.2019

Stikkord:

Prisen ble delt ut av Norsvins styreleder Tor Henrik Jule under festmiddagen på Gris i ´19.

Under følger talen som ble holdt.

“I sitt daglige virke har vedkommende utført sine oppgaver med stolthet, stort engasjement og stor kunnskap. Denne personen har mang en gang omtalt Norsvin og norske svineprodusenter som sin andre familie.

Prisvinneren er ikke den som tar «rommet», men har sin store styrke i å bygge truverdighet, og gjennom sin store kunnskap bli lyttet til. Vedkommende er en stor regnemester som gjennom sin store fagkunnskap har klart å sette tall inn i en kunnskapsbasert sammenheng. Vinneren er den personen i norsk svinenæring som gjennom sin unike kompetanse innen svinefaget og økonomi har klart å få frem tallmateriale som har blitt benyttet i prioritering av tiltak for å utvikle ei økonomisk bærekraftig svinenæring. Vedkommende har vært svinenæringens tilrettelegger og talsperson inn mot avtalepartene i forkant av de årlige landbruksforhandlingene.

Prisvinneren omtales som en svært samlende person som ser alle, og som gjennom sin uformelle stil får alle til å føle seg hjemme.

Vedkommende har et svært godt humør og elsker gode replikker som han med glede svarer opp. Personen har vært en ivrig forkjemper for å bygge en sterk Norsvinkultur med stor vekt på kompetanse, godt humør, arbeidsglede og stor optimisme.

Selv om prisvinneren har hatt sin oppvekst i sentrale landbruksområder, så har han alltid hatt et brennende hjerte for distriktsgrisen.

En kan med trygghet si at prisvinneren har blitt satt stor pris av alle norske svineprodusenter.

Personen har vært en forkjemper for grisen i hele sitt yrkesaktive liv og er av den grunn en verdig vinner av Godgrisen. Prisvinneren har hatt stilling i Norsvin som organisasjonssjef med lederansvar for fag- og organisasjonsavdelingen i nærmere 20 år. Vinneren er Asbjørn Schjerve.”

Statutter for Godgrisen:

Godgrisen er en hedersbevisning som gis til en eller flere personer som har et glødende engasjement for grisen og norsk svineproduksjon. Det vektlegges spesielt kandidatens evne til å kommunisere både stolthet og kunnskap om svinenæringa.