Historisk mange svineprodusenter i styret i Norges Bondelag

Etter årsmøte i Norges Bondelag den 30. september er det valgt inn fem fast møtende svineprodusenter i styret.

Test
Publisert: 01.10.2020 Oppdatert: 01.10.2020

Stikkord:

Etter årsmøte i Norges Bondelag den 30. september er det valgt inn fem fast møtende svineprodusenter i styret, dette er trolig historisk.

Selv om noen av dem ikke er innvalgt primært som svineprodusenter, har Norsvin god tro på at den svinefaglige forståelsen i styret nå er styrket.

Norsvin vil søke å holde kontakt med disse representantene og vi anbefaler våre lag og medlemmer om å komme med innspill til dem.

Norges Bondelag er veldig viktig for gjennomslag i jordbruksforhandlingene og de fleste andre beslutninger som omhandler svinebondens rammebetingelser.

 

Styret i Norges Bondelag ser nå slik ut:

 • Lars Petter Bartnes, leder
 • Bjørn Gimming, 1. nestleder
 • Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder
 • John-Erik Skjellnes Johansen, medlem
 • Audhild Slapgård, medlem, slaktegrisprodusent fra Trøndelag
 • Arthur Salte, medlem, kombinertprodusent fra Rogaland
 • Merethe Sund, medlem, representerer Nortura, SPF kombinertbesetning og formeringsbesetning i Nordland
 • Arne Elias Østerås, medlem, representerer Felleskjøpet, kombinertbesetning, Hedmark
 • Solveig Bratteng Rønning, medlem, representerer Tine
 • Inger Johanne Brandsrud, medlem, representerer Norges Bygdeungdomslag
 • Jorun Henriksen, medlem, representerer Norges Bygdekvinnnelag
 • Egil Christopher Hoen, 1. varamedlem, satellitt Buskerud

Les mer om saker fra Norges Bondelags årsmøte på deres hjemmeside her.