Husdyrassosiert MRSA påvist i svinebesetning i Nordland

Veterinærinstituttet melder at de har påvist LA-MRSA i en svinebesetning i Nordland.

Test
Publisert: 08.02.2019 Oppdatert: 08.02.2019

Stikkord:

Veterinærinstituttet melder at de har påvist LA-MRSA i en svinebesetning i Nordland. Svinebesetningen som testet positivt, ble undersøkt i overvåkings- og kontrollprogrammet for MRSA i svinebesetninger, som Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag for Mattilsynet.

LA-MRSA (husdyrassosierte meticillinresistente Staphylococcus aureus) er en bakterie som er resistent mot en gruppe antibiotika, og som kan spres mellom dyr og mennesker. Forekomsten av LA-MRSA hos svin i Norge er svært lav. Det er nesten to år siden forrige gang bakterien ble påvist i en svinebesetning her til lands.

Bakterien gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. Konsekvensene for svinebesetninger som får påvist LA-MRSA er likevel store. Mattilsynet pålegger sanering (dyrene slaktes eller avlives og fjøset vaskes og desinfiseres) for at bakteriene ikke skal spres videre til mennesker eller andre svinebesetninger.

For ytterligere informasjon om denne saken, se Mattilsynets uttalelse her, samt Animalias nyhetssak her.