Husdyrkonsesjonsloven

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt regler for hvor mange avlspurker en bonde som driver med gris kan slakte per år. Forslaget ble sendt på høring 18. desember i fjor, og etter en vurdering av innkomne høringsinnspill, har departementet fastsatt nye grenser for antall utrangerte avlspurker per år, gjeldende fra 1. januar 2020.

 

Test
Publisert: 17.10.2019 Oppdatert: 22.10.2019

Stikkord:

Norsvin SA´s styre er veldig fornøyde med hovedtrekkene i forslaget om innstramming av konsesjonsreglene og at det i stor grad er i henhold til de innspill Norsvin hadde. Vi synes dog at det har gått lang tid før den nye loven kom,  men håper nå på ro i næringen. Det er noen av våre innspill som ikke er tatt til følge og vi er ikke fornøyd med at vårt innspill vedrørerende behovet for større rekruttering for foredlingsbesetninger ikke er blitt tatt tilstrekkelig høyde for da dette kan gi utfordringer for den avlsmessige framgangen.

 

Husdyrkonsesjonsloven omhandler regulering av svine- og fjørfeproduksjonen (husdyrkonsesjonsloven) og er en strukturlov med formål å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent.

Produksjonsomfanget reguleres enten ved å sette grenser for hvor mange dyr som kan omsettes og slaktes per år (2100 slaktegriser), eller hvor mange dyr produsenten kan ha innsatt til enhver tid (105 purker). Nå blir det også innført grenser for antall utrangerte avlspurker.

Les hele saken hos Landbruks- og matdepartementet her.

Fastsettelsesbrevet kan dere lese her. 

Forskrift om endring 17.10.2019

Her ligger en kalkulator som kan beregne virkningen i din besetning (Excel)