Advarsel!

Det bekymrer Norsvin at det de siste dagene har blitt avslørt illegal import av grovfôr til Norge. Konsekvensen av den type aktivitet kan være at det følger med uønsket sjukdomssmitte som kan få store konsekvenser både for norsk husdyr-  og planteproduksjon. Økonomiske konsekvenser som kan være uhåndterlige og som kan medføre at et langsiktig arbeid med å bevare og styrke norsk husdyr- og plantehelse går tapt.

Test
Publisert: 10.07.2018 Oppdatert: 13.11.2019

Stikkord:

For svineproduksjonen frykter vi først og fremst Afrikansk Svinepest. Det vil være en katastrofe for norsk svineproduksjon dersom afrikansk svinepest kommer til Norge og smitter ned store deler av den norske svinepopulasjonen. Men også andre smittsomme sjukdommer kan få store alvorlige konsekvenser. Vi vil minne om at utbredelsen av villsvin som er bærer av Afrikansk svinepest skjer i rekordfart gjennom hele Øst-Europa. Det betyr at smitten kommer nærmere og nærmere for hvert år. Det er på tide at myndighetene kommer på banen og iverksetter strakstiltak for å hindre at denne sjukdommen kommer til Norge.

I dagens Nationen kan vi blant annet lese om en ulovlig import hvor Mattilsynet fant knokler og mugg i det importerte fôret! Les hele saken her.

Mer om saken på Mattilsynets side her.