Informasjon til bønder vedrørende koronautbruddet (Oppdatert 24.03)

Landbruket har koordinert informasjonen ut til bønder via Norges Bondelag og deres hjemmeside.

Test
Publisert: 15.03.2020 Oppdatert: 24.03.2020

Stikkord:

Landbruket har koordinert informasjonen ut til bønder via Norges Bondelag og deres hjemmeside. Oppdatert informasjon vil man til enhver tid finne der. Blant annet finner man råd om smittevern og beredskapsplan for egen gård.

 

Bønder som er i karantene eller i isolasjon kan stelle sine egne dyr

Bønder som er underlagt isolasjons- eller karantenereglene kan stelle sine dyr i fjøset, såfremt de overholder de øvrige bestemmelsene de er underlagt i denne situasjonen. Som for eksempel å holde avstand til andre personer i fjøset.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vurderer at det er høyst usannsynlig at mennesker kan smitte dyr eller at dyr kan smitte folk. De bygger sin vurdering på en ekspertvurdering gjort av ANSES, som tilsvarer Mattilsynet i Frankrike.

Eventuell spredning av smitte fra Covid-19 positiv bonde kan forebygges ved å etterleve de øvrige bestemmelsene i isolat- og karantene.

 

Norsvin har iverksatt tiltak

Norsvin forholder seg til myndighetenes anbefalinger til enhver tid, og vi følger nøye med på situasjonen. Til informasjon så har allerede Norsvin iverksatt en rekke tiltak for de ansatte for å redusere faren for smitte blant ansatte. Av de viktigste nevnes at alle reiser til utlandet er stoppet, og vi tar ikke imot besøk fra utlandet. Også reisevirksomhet innenlands reduserer til det minimale og til det aller mest nødvendige.

Det er viktig for oss å holde alle medarbeiderne friske slik at både stell av dyr og produksjonen ivaretas. Ellers følges myndighetenes retningslinjer. Så og si alle møter er avlyst, utsatt eller gjennomføres digitalt. Norsvin vi holde sine hjemmesider oppdatert om evt. endringer. Styret har bestemt at Norsvins årsmøte skal forsøkes avholdt elektronisk den 30. mars, dette gjelder også valg dersom man finner en god nok elektroniske løsning.

Rettigheter for foreldre

Personer som arbeider med husdyrproduksjon (bønder, veterinærer etc) er på listen over ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner, og dersom begge foreldre har slikt arbeid, har familien rett til barnehage- og skoletilbud for sine barn. Mer om dette kan leses her. 

Flere relaterte saker:

Seminproduksjon og distribusjon

Spørsmål om korona og gris