Ingris 2020: Imponerende resultater hos de beste 

Det er tiende året vi rangerer besetningene i Ingris, og vi fortsetter å la oss imponere over nivået hos de beste. Det er knyttet mye spenning til hvem som er de beste besetningene. På årets lister er det både gamle kjenninger som leverer topp-resultater år etter år og det er nykommere.

Test
Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 23.04.2021

Stikkord:

Det er tiende året vi rangerer besetningene i Ingris, og vi fortsetter å la oss imponere over nivået hos de beste. Det er knyttet mye spenning til hvem som er de beste besetningene. På årets lister er det både gamle kjenninger som leverer topp-resultater år etter år og det er nykommere.

Best for sjuende gang 

Aller mest imponert er vi over slaktegrisprodusent John Harald Johnsen fra Nesna i Nordland, som er best for sjuende gang (tabell 1). De årvisse toppresultatene er resultat av at Johnsen både er en svært god husdyrmann med blikk for dyr, har god drift, god kvalitet på den innkjøpte smågrisen og god helsestatus med SPF.  Johnsen har en full konsesjons slaktegrisbesetning der grisene i gjennomsnitt vokser 1250 gram per dag og har et fôrforbruk på 2,32 FEn per kilo tilvekst. Grisene trenger i snitt 70 fôrdager fra de settes inn ved 31,6 kilo til de slaktes med ei slaktevekt på 80,7 kg. Kjøttprosenten er 62,0 i gjennomsnitt. Det er kun 0,5 prosent dødelighet, og ingen griser er kassert på slakteriet. Hovedandelen av grisene hos Johnsen har duroc far og landsvin mor. Vinnerbesetningen har økt den daglige tilveksten med 44 gram i 2020 sammenlignet med året før. Smågrisene har i alle år blitt levert fra naboene Sissel og Trond Mehus. Mehus imponerer også som super smågrisleverandør, siden det er de som har produsert smågrisene til slaktegrisvinnerne i alle de ti årene vi har rangert og kåret Ingris-vinnere i ulike deler av svineproduksjonen. I 2020 er Mehus både på en delt 10. plass på purkelista, og nummer seks blant smågrisbesetningene. 

Nummer to på slaktegrislista er i år som i fjor Monika Bratland og Cato Aarsand fra Varhaug i Rogaland. De driver en SPFforedlingsbesetning med rent landsvin. Slaktegrisene til Bratland og Aarsand er svært fôreffektive med et fôrforbruk helt nede på 2,19 FEn per kilo tilvekst, har en daglig tilvekst på 1123 gram, kjøttprosent på 62,9 og dødelighet på 1,9 prosent. 

Tredje beste besetning med slaktegris er Cathrine Stavnum fra Stokke i Vestfold og Telemark. Stavnum som har kombinertbesetning er ny på topp-lista med 599 poeng og er i likhet med de fleste besetningeneslaktegrislista en SPF-besetning. Slaktegrisen til Stavnum har en utrolig god tilvekst med 1324 gram per dag, har et fôrforbruk på 2,34 FEn per kilo tilvekst, kjøttprosent på 59,6 og 1,6 prosent dødelighet. Hos Stavnum har slaktegrisen duroc far og TN70 mor. 

Gjennomsnittet for slaktegrisbesetningene i Ingris for 2020 er 1067 gram i daglig tilvekst, 2,68 FEn per kilo tilvekst i fôrutnyttelse, 60,6 i kjøttprosent og 1,5 prosent dødelighet. 

Rangeringen av besetningene med slaktegris er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse, kjøttprosent, kasserte og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80% av besetningens årsproduksjon av slaktegris.  

To nye på purketoppen 

I 2020 er det så jevnt i toppen blant purkebesetningene at det er delt førsteplass mellom Berit Merete og Eirik Øvrebø fra Bokn i Vestland og Aksel Weldingh fra Grinder i Innlandet. Begge har 34,6 beregna avvente per årspurke (tabell 2). Berit Merete og Eirik Øvrebø har hatt gode resultater i flere år, og var også på 10 på topp lista både i 2019 og 2018 med henholdsvis 6. og 7. plass, men dette er første gang de går helt til topps blant purkebesetningene i Ingris. Øvrebø har en framgang på 1,1 avvente per årspurke siste året. I 2020 har Øvrebø i gjennomsnitt 16,3 levendefødt, 9,7 prosent tap fram til avvenning, og 14,7 avvente per kull. I Vestlandsbesetningen er det god reproduksjon med 2,34 kull per årspurke, kun fire dager fra avvenning til bedekning, 4,9 tomdager per kull og en grisingsprosent på 97,3 

Aksel Weldingh er en nykommer på lista og etter det vi kjenner til er han også ny som svineprodusent etter at han kjøpte en veldrevet svinebesetning i starten av 2020. I 2020 har Weldingh 16,5 levendefødte, 14,5 avvente per kull, og et spedgristap på 12,2 prosent i gjennomsnitt. Innlandsbesetningen har 2,32 kull per årspurke, 5,2 dager fra avvenning til bedekning, 9 tomdager per kull og 94,8 i grisingsprosent. Weldingh har også smågris med god tilvekst og inntar 10. plassen på smågris-lista.  

Det er nøkkeltallet «antall beregna avvente per årspurke» som er grunnlaget for rangeringen av purkebesetningene. Nøkkeltallet tar hensyn til både faktisk antall avvente griser og om det bygges opp eller reduseres i statusbeholdning fra starten til slutten av året når det gjelder antall og vekt av diende grisunger, samt antall drektighetsdager hos purker. Noen stusser kanskje på hvorfor Weldingh har like mange beregna avvente per årspurke som Øvrebø når han har både færre kull per årspurke og færre avvente per kull. Årsaken er at Weldingh har langt flere diende griser ved slutten av året sammenliknet med starten, slik at han får en positiv statusforskyvning og pluss i antall beregna avvente. Hos Øvrebø er det motsatte tilfelle. 

Det er også delt tredjeplass mellom de to Viken-besetningene Tone og Arne Krog fra Ørje og Kjell Skuterud fra Ås. Begge de to besetningene kan skilte med svært gode resultater i en årrekke. Kjell Skuterud var beste besetning i 2019 og har faktisk vært på topp 10lista i alle de 10 årene vi har rangert besetninger. Tone og Arne Krog har vært på lista fem av ti ganger. 

Tone og Arne Krog har forbedret sine resultater med 1,1 beregna avvente per årspurke i 2020. Besetningen har en svært imponerende grisingsprosent på hele 98,9, slik at det er nok ikke mange i landet som er bedre akkurat på det punktet. I gjennomsnitt har Krog 16,9 levendefødte og 14,6 avvente per kull, 13,4 prosent tap i dietida, 2,35 kull per årspurke og 5,8 tomdager per kull. 

2019-vinneren Kjell Skuterud har gått ned 1,5 beregna avvente per årspurke i 2020 sammenliknet med året før. Hos Skuterud er det i 2020 i gjennomsnitt kun 6,3 prosent tap av spedgris fram til avvenning slik at av de 15,9 levendefødte er det 14,9 avvente per kull. Skuterud har 2,32 kull per årspurke, 8,6 tomdager per kull og en grisingsprosent på 92,6. 

Gjennomsnittsresultatene for purkebesetninger i 2020 er 28,4 beregna avvente per årspurke, 14,6 levendefødte og 12,8 avvente per kull, 12,2 prosent dødelighet i dietida, grisingsprosent på 85,7, og 2,21 kull per årspurke. 

Purkebesetningene er rangert ut fra nøkkeltallet “Beregna avvente per årspurke” som gir et godt bilde av den totale effektiviteten hos purkene.  Nøkkeltallet innbefatter både reproduksjon, tomdager, kullstørrelse, avvenningsvekt og statusforskyvinger i produksjonen hos purkene fra første bedekning fram til avvenning og utrangering etter siste kull. 

 

Smågrisreprise 

Topp-tre for smågris for 2020 blir reprise fra 2019 når det gjelder navn og rekkefølge. Beste smågrisbesetning er Håkon Friestad fra Orre i Rogaland med 437 poeng (tabell 3). Smågrisen til Friestad har i gjennomsnitt 663 gram i daglig tilvekst, 1,44 FEn per kilo tilvekst og 0,2 prosent dødelighet i perioden fra avvenning på 10,6 kilo til 33,1 kilo ved levering. Etter det vi er kjent med har Friestad konvensjonell besetning, men så god helsestatus at det er tilnærmet SPF.  

Andreplassen blant smågrisbesetningene går til Håvard Ringnes fra Kløfta i Viken med 429 poeng. Ringnes har alltid gode smågrisresultater, og har vært på topplista de siste sju årene. Han var best av alle i 2017. Hos Ringnes i 2020 er det i gjennomsnitt 652 gram daglig tilvekst, 1,52 FEn i fôrforbruk per kilo tilvekst, og 0,1 prosent dødelighet hos smågrisen i perioden fra 11,0 kilo ved avvenning til 32,1 kg ved salg. Håvard Ringnes har SPF helsestatus på sin besetning. 

På tredjeplass finner vi Elisabeth og Harald Gropen fra Rudshøgda i Innlandet med 426 poeng. Gropen har SPFbesetning, og smågrisene der har i perioden fra avvenning ved 11,0 kg til 31,5 kg, i gjennomsnitt 647 gram i daglig tilvekst, 1,51 FEn per kilo i fôrforbruk, og 0,5 prosent dødelighet. Gropen har også i en årrekke vært blant de beste besetningene med smågrisregistreringer og i 2016 var de best av alle. 

Gjennomsnittsresultatene for alle besetninger med smågris i 2020 er 585 gram i daglig tilvekst, 1,70 FEn per kilo tilvekst i fôrforbruk og 1,0 prosent dødelighet. 

Rangeringen av besetningene med smågris er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80 prosent av besetningens årsproduksjon av smågris. 

 

Tett blant purkeringene 

Også blant purkeringene er det tett i toppen, og det er dødt løp mellom Aura Purkering og Nes Purkering som begge har 31,0 beregna avvente per årspurke (tabell 4) 

Aura Gris, med navet i Skjåk i Gudbrandsdalen, er dermed beste purkering for sjette gang. Purkeringen har fra i gjennomsnitt 14,7 levendefødte per kull, og 13,4 avvente per kull, og 2,31 kull per årspurke. Ringen har en nedgang i antall beregna avvente per årspurke på 0,3 i 2020 sammenlignet med 2019. 

Nes Purkering fra Skjoldastraumen er på lista over de beste purkeringene for femte gang og andre gang som vinner. Purkeringen har i gjennomsnitt 15,6 levendefødte per kull, 13,6 avvente per kull, og 2,28 kull per årspurke 

Videre på lista følger Rompa Purkering med nav på Øyer med 30,8 beregna avvente per årspurke og i gjennomsnitt 15,7 levendefødte, 13,4 avvente per kull, 91,5 i grisingsprosent og 2,31 kull per årspurke. 

Gjennomsnittsresultatene i purkeringene er 29,1 beregna avvente, 14,9 levendefødte og 12,9 avvente per kull, 13,6 prosent dødelighet fra fødsel til avvenning, og når de dødfødte medregnes er totaldødeligheten 19,6 prosent. 

Purkeringer er på samme måte som andre besetninger med purker rangert ut fra nøkkeltallet «Beregna avvente per årspurke». 

 

Fjerde gangen beste satellitt 

Jan Tore Mortveit og Linn Skretting fra Skjold er beste satellitt i purkering i 2020 med 1253 poeng per kull (tabell 5). Besetningen er satellitt i Nes Purkering. Dette er en besetning som leverer gode resultater år etter år, og det er fjerde gangen besetningen fra Skjold er satellitt-vinner. Besetningen har vært på lista over de beste besetningene hvert år siden 2014. Hos Mortveit og Skretting er det i gjennomsnitt 16,7 levendfødte per kull, 1,2 dødfødte per kull og 15,0 avvente per kull. Tapet av spedgris i dieperioden er på 10,5 prosent og totaldødeligheten inkludert de dødfødte er 16,2 prosent. Jan Tore Mortveit og Linn Skretting har også smågris som vokser godt og er nummer ni på lista for smågris. 

Nummer to blant satellittene er May Helene Gabrielsen fra Grinder med 1199 poeng. Gabrielsen er ny satellitt i Snusjara Purkering og rakk akkurat sine nødvendige tre puljer i 2020 for å bli med i rangeringen. Satellitten har 17,0 levendefødte per kull, 0,6 dødfødte og 14,8 avvente per kull i gjennomsnitt. Totaldødeligheten inkludert dødfødte er 15,7 prosent hos Gabrielsen. 

Tredje beste satellitt er Sofie Vestersjø og Tom Dyrskog fra Årdal i Ryfylke, som oppnår 1139 poeng per kull. De er også satellitter i Nes Purkering. Besetningen har vært på topplista i mange år, og var den aller beste satellitten i 2018. Purkene hos Vestersjø og Dyrskog får i 2020 i gjennomsnitt 16,1 levendefødte per kull. Tapet i dieperioden er lave 8,3 prosent slik at det avvennes 14,8 griser per kull. Totaldødeligeten fram til avvenning inkludert de dødfødte er 15,0 prosent. 

Gjennomsnittsresultatene for satellittene er som beskrevet for purkeringene. 

Rangeringen av satellittene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene totaldødelighet til avvenning, avvente per kull og levendefødte per kull til en poengsum. Poengene er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. I poengberegningen er satellittens antall avvente per kull vektlagt 80 prosent, totaltap fram til avvenning vektlagt 10 prosent, og antall levendefødte per kull vektlagt 10 prosent. Gjennomsnittsresultatet for alle satellitter (purkeringer) er basis og tilsvarer null poeng. 

Resultater i enkeltbesetninger er konfidensielle. Derfor er alle de beste besetningene som er vist her kontaktet og de har gitt sitt samtykke til at deres resultater offentliggjøres. 

 

Tabell 1: De beste med slaktegris i Ingris 2020 

Tabell 2: De beste med purker i Ingris 2020 

Tabell 3: De beste med smågris i Ingris 2020 

Tabell 4: De beste purkeringene i Ingris 2020 

Tabell 5: De beste satellittene i purkeringer i Ingris 2020 


Last ned Ingris årsstatistikk 2020 her.

Les også disse sakene:

Ingris 2020 – Økt tilvekst og redusert dødelighet hos slaktegris 

Ingris 2020 – Økt overlevelse og flere avvente

Ingris 2020 – Stort potensiale for smågris