Ingris årsoppgjør 2021 – ny frist for registrering 

Fristen for å registrere Ingris-data for 2021 er framskyndet til den 15. februar 2022. Dette er for å komme tidligere i gang med kontroll av data og beregninger av årsresultater.

 

Test
Publisert: 26.11.2021 Oppdatert: 26.11.2021

Stikkord:

Fristen for å registrere Ingris-data for 2021 er framskyndet til den 15. februar 2022. Dette er for å komme tidligere i gang med kontroll av data og beregninger av årsresultater.

Ny frist 

Fristen for registrering av data i Ingris som skal med i årsoppgjøret har i alle år vært den siste dagen i februar, men for at arbeidet med kontroll av data og beregninger av årsresultater skal komme raskere i gang har Samarbeidsrådet for Ingris vedtatt å framskynde fristen et par uker. Fristen for å registrere data for 2021 er den 15. februar 2022. 

Bare å komme i gang 

Det går raskt mot nyttår og at vi må være ajour med alle registreringer for 2021. Ligger du litt er med registreringene så er det ingen grunn til å utsette dette – det er bare å komme i gang. De fleste gjør registreringen selv i dag, men trenger du hjelp så ta kontakt med din rådgiver på slakteriet eller i fôrfirmaet du handler med. Etter nyttår vil Ingris systemet sjekke hvor ajour registreringene er for hver enkelt besetning og avdeling sende ut e-poster om det mistenkes at noe mangler. 

Slaktegris og smågris 

I tilvekstdelen for slaktegris og smågris skal alt av innmeldinger, utmeldinger, slaktinger og fôrforbruk for alle innsett som er avsluttet i 2021 være registrert så snart som mulig og innen 15. februar. Innsett/puljer i tilvekstdelen som er påbegynt i 2021, men som først avsluttes i 2022 vil ikke inngå i beregningene for 2021. Erfaringsmessig er det en del besetninger som mangler registrering av døde og avlivede griser underveis så ta en ekstra sjekk på at alle slike registreringer er på plass. Det er også greit å ta en kikk på om alle innsett har fått registrert alt av fôr. Ikke sjelden er det besetninger som mangler fôr deler eller hele innsett/puljer som gjør at den må tas ut av beregningene til årsstatistikken. For å være med i rangeringen av besetninger for smågris og slaktegris må det være registrert fôrforbruk i alle perioder og det må være registreringer for minst 80 prosent av årsproduksjonen. 

Purker 

I purkedelen skal alle hendelser på alle purker i 2021 være registrert så snart som mulig og senest innen fristen. Alle innmeldinger, utmeldinger, bedekninger, kastinger, grisinger og avvenninger som har skjedd i 2021 må registreres. Det er viktig at du registrerer grisinger som har skjedd helt på slutten av året selv om kullene først avvennes etter nyttår. Husk også på å registrere utmeldinger og bedekninger for siste pulje som avvennes i 2021. Besetninger som mangler data for deler av året eller for enkelt dyr vil kunne bli tatt ut av beregningene i årsstatistikken og rangeringen av besetninger. Purkebesetninger rangeres etter nøkkeltallet antall beregna avvente per årspurke, men dersom dette er likt for flere besetninger vil rekkefølgen avgjøres av tapsprosenten. 

Satellitter i purkeringer 

Satellitter i purkeringer rangeres ut fra kullresultater og totaldødelighet fram til avvenning. For å være med i rangeringen må hele purkeringen være med i Ingris, det må være registrert satellittnummer for hvert kull og det må være registreringer for minst tre puljer. 

Data er konfidensielle 

Det er generelt mye oppmerksomhet på datasikkerhet og tilgang til data i husdyrkontrollene. Da som registres i Ingris er konfidensielle og inngår i ulike gjennomsnittsberegninger. Resultater fra enkeltbesetninger offentliggjøres aldri uten at det innhentet godkjennelse fra besetningseier. Dette gjelder både for lokale rådgivere og den sentrale administrasjonen. Alle besetninger som rangeres og havner i toppsjiktet resultatmessig bestemmer selv og godkjenner før navnene ti på topp listene offentliggjøres. 

Viktige data  

Registreringer og gode data i Ingris er viktigst for deg som svineprodusent da dette gir deg gode muligheter for å styre og optimalisere drifta i egen besetning. Dataene er også viktige for fellesskapet da de inngår som en viktig del av grunnlaget for prognoser for produksjon av svinekjøtt, svinefaglig forskning og utvikling, avlsarbeid og dokumentasjon av norsk svineproduksjon.