Innstramming av konsesjonsregelverket

Landbruksdirektoratet har i dag overlevert rapporten “Regulering av smågrisproduksjon og utkjøp av svineprodusenter” til Mat- og Landbruksdepartementet.

Test
Publisert: 03.09.2018 Oppdatert: 06.09.2018

Stikkord:

Les rapporten her: Regulering av smågrisproduksjon og utkjøp av svineprodusenter

Norsvin er fornøyde med at det er satt søkelys på å få ned antallet engangspurker, samt en konkretisering av konsesjonsregelverket. Tiltakene beskrevet i rapporten er ikke ment som en ny markedsreguleringsordning, men er en presisering av regelverket. Norsvin skal gå grundig igjennom rapporten, og senere i høst, når departementet har behandlet rapporten, vil det komme en høring om tiltakene. Norsvins fylkeslag vil bli involvert i Norsvins høringsuttalelse.