Jordbrukets krav i jordbruksforhandlingene: Negativt for svin.

Test
Publisert: 03.05.2019 Oppdatert: 03.05.2019

Stikkord:

Den 29. april la jordbruket fram sitt krav til årets jordbruksforhandlinger. For svin var ikke økning i målpris eller støtte til omlegging til SPF tatt med i kravet slik Norsvin hadde bedt om. Derimot var det lagt inn nesten full prisnedskriving på den økte kornprisen, slik at den forventede økningen i økt kraftforpris blir bare 1 øre  pr. kg som en følge av dette kravet.

Det er også bra at man har bedt om økning i avløsertilskudd, men totalt sett gir kravet et negativt resultat for svin som en følge av økte kostnader.

Statens tilbud er forventet å komme den 7. mai, og forhandlingene skal være ferdige den 16. mai 2019.

Les mer om kravet og hele dokumentet på Bondelagets nettsider.