Jordbruksforhandlingene 2020

Det blir et svært vanskelig år for svinebonden. 

Test
Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 02.06.2020

Stikkord:

Det blir et svært vanskelig år for svinebonden. 

Svinebonden er en viktig sysselsetter og verdiskaper i hele landet. For kornbonden, leverandørindustri og lokale slakterier er svineprodusenten avgjørende for å sikre økonomisk bærekraft.  

Jordbruksforhandlingene for 2020/2021 resulterte i en målprisoppgang på 1, 46 kr pr.kg på gris, og full prisnedskriving av årets kornprisøkning. Norsvin er ikke fornøyd med en målprisoppgang på kr 1,46 pr kg. Norsvin mener at vårt innspill på 2 kr i økt målpris + kompensasjon for økt kraftforpris var et svært nøkternt krav. 

Vi har en svært krevende situasjon i svinenæringa med manglende målprisutvikling siden 2016, og en stor kostnadsøkning i samme periode. Dette henger ikke sammen, sier Tor Henrik Jule, styreleder i Norsvin.  

Norsvin er heller ikke fornøyd med at det ikke foreligger noen rammer eller signaler i avtalen som vil kompensere for ekstraordinære kostnader forbundet med økte kraftfôrpriser som følge av koronapandemien og valuta situasjonen for 2020. Her er det snakk om en økning som kan bety så mye som 1 krone i økt kostnad pr. kg kjøtt for bonden dersom den verste spådommen på en prisøkning på 25 øre pr. kg kraftfor slår til.    

Det mangler også signaler hva gjelder Norsvins krav om Friskere gris med SPF i forhold til svinehelse, dyrevelferd, klima og bærekraft i avtalen. Vi er imidlertid godt fornøyd med at det ikke ligger inne økte kraftfôrkostnader i Jordbruksavtalen, sier Tor Henrik Jule.  

Selv om Norsvin ikke er fornøyd med resultatet av årets jordbruksforhandlinger, er det svært viktig at næringen klarer å holde markedet i balanse i tiden som kommer, slik at vi som nå tar ut full målpris og får en reduksjon i omsetningsavgiften.  


Les mer om Jordbruksavtalen 2020 her.