Jordbruksoppgjøret

Partene kom i kveld til enighet om en totalramme på 1100 millioner kroner, hvorav 770 milioner kommer som økte budsjettmidler. I det store bildet mener vi at det må tolkes positivt.

Test
Publisert: 16.05.2018 Oppdatert: 24.05.2018

Når man får en økning i fôrprisen på 3 øre per kg, slår dette rett inn på bunnlinja så lenge ikke svinekjøttprisen øker. Dermed er oppgjøret et minusoppgjør, dog bedre enn tilbudet og det er bra at man øker avløsertilskudd.

Det viktigste resultatet for svinenæringa er dog avsvnittene om markedsbalansering der man først tar til orde for at næringen skal få lov til å oppfordre til samarbeidende opptreden for å regulere markedet, slik som svinedugnaden var. Deretter er det et helt avsnitt der man sier:

«Partene er enige om at det er behov for å iverksette tiltak som kan bidra til å håndtere den utfordrende markedssituasjonen. Det må derfor utredes aktuelle tiltak, herunder innstramminger i husdyrkonsesjonsregelverket, blant annet for å håndtere veksten i engangspurkeproduksjon».

Dette skal utdredes innen 1. september i år, eventuelle endringer skal på høring og iverksettes fra 1/1-2019.

Disse forusetningene inngår som premiss for årets jordbruksavtale. Norsvin velger å tolke dette meget positivt og ser fram til prosessen. Her har både Staten og faglagene sett at det er behov for å gjøre noe, og Norsvin støtter det og at det kan skje relativt raskt.