Julehilsen fra direktøren

Vi går nå inn i julen og jeg håper julefreden synker inn hos de fleste av dere.

Test
Publisert: 20.12.2019 Oppdatert: 20.12.2019

Stikkord:

Året som nå går inn i sin siste fase har vært et krevende år for norske svineprodusenter og hele næringa vår. Det har vært økonomisk krevende, og det negative fokuset på dyrevelferd har tatt på. Ekstra krevende blir det siste fordi de aller fleste praktiserer veldig god dyrevelferd i sitt daglige arbeide.

Men midt oppi vanskelighetene er det viktig å minne oss om alle de positive sidene ved det å være svineprodusent. Næringa vår produserer mest kjøtt av alle, og slik sett står vi for en betydelig del av norsk sjølforsyningsgrad. Svinenæringa er den største foredleren av norskprodusert korn. Norsk svinehold representerer den viktigste næringa hva gjelder effektivisering og opprettholdelse av både kjøttindustri og fôrindustri. Vi har også ei næring som gjennom mange år har vist stor evne til å tilpasse seg nye krav. Det er viktig å huske på at det nå er 20 år siden næringa tilpasset seg 100 prosent løsdrift. Norske svineprodusenter har også tatt stort ansvar for den norske befolkningen når det gjelder å redusere og hindre spredning av antibiotikaresistens MRSA. Og gjennom 50 år har norske svineprodusenter utviklet en av verdens mest klimaeffektive gris. Gjennom vår globale eksport av norsk svinegenetikk representerer vi også ei norsk landbruksnæring som bidrar sterkt til positiv og bærekraftig vekst i et internasjonalt perspektiv. Det betyr at vi har mye å være stolte av.

Når vi nå går inn i et nytt år er Norsvins mål nummer én å arbeide for å styrke økonomien i svinenæringen. Det er en betydelig økonomisk vekst som skal til for å kunne handtere den store kostnadsveksten som har vært de siste årene, og samtidig kunne gi en nødvendig inntektsutvikling.

Jeg ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nyttår.

Med vennlig hilsen
Olav Eik-Nes