Julehilsen fra styrelederen 

Styreleder i Norsvin SA, Tor Henrik Jule, takker for et begivenhetsrikt og annerledes 2020.

Test
Publisert: 18.12.2020 Oppdatert: 18.12.2020

Stikkord:

Nå har vel de fleste av oss levert årets siste gris til slakt, og heldigvis til bedre priser enn det vi hadde på samme tid for ett år siden. Og selv om dyrene skal ha sitt daglige og gode stell, så håper jeg julefreden kan senke seg rundt omkring på våre mange grisegårder spredt rundt i Norges land. De som jobber i Norsvin skal også ha sin juleferie – og vi som er litt tett på, vet at den er velfortjent og kommer godt med. 

Tor Henrik Jule, styreleder Norsvin SA

Et begivenhetsrikt år

2020 har vært, som også de foregående år, et begivenhetsrikt år for organisasjonen Norsvin. Vi startet året med det vi syntes var et velbegrunnet og godt krav inn mot landbruksorganisasjonene som forhandler med Staten om økte priser og bedre vilkår på vegne av oss alle.

Da vi i mars var på “speed-date” med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om vårt krav, begynte vi også å snakke om at det kunne komme en pandemi som antakelig ville påvirke det kommende arbeidsåret. Og uka etter ble Norge omtrent stengt ned, noe som også gjaldt Norsvin. 

Nye arbeidsmåter

Vi har siden 12. mars forholdt oss til alle de råd og anbefalinger som er gitt, med mye hjemmekontor, lite reising og liten fysisk kontakt med folk rundt oss. Men det har vært mye god jobbing likevel, og hele organisasjonen har funnet andre måter å jobbe på. Teams innførte vi for snart tre år siden, og det har vi virkelig hatt nytte av.

«Vi håper på en normal hverdag igjen, men alt blir nok ikke som før, da vi har lært mye av dette året som vi kan ta med oss videre under mer normale forhold. »

- Tor Henrik Jule, styreleder Norsvin SA

Uten kunder på besøk har vi likevel økt salget internasjonalt, det har blitt arrangert fag-webinardigitale styremøter – og i slutten av mars gjennomførte vi organisasjonens første digitale årsmøte. Vi håper på en normal hverdag igjen, men alt blir nok ikke som før, da vi har lært mye av dette året som vi kan ta med oss videre under mer normale forhold. 

Fortsetter å arbeide for ytterligere målprisøkning

Det ble i vår gjennomført forenklede jordbruksforhandlinger, og som dere vet fikk vi en sårt tiltrengt målprisøkning. Den var ikke så stor som vi ønsket oss, og vi jobber nå intenst med å forberede neste års krav. Økonomien vår må styrkes – vi er ikke i mål med den økningen vi fikk for inneværende avtaleår. Men skal vi ha mulighet til å ta ut den økte verdiskapningen avlsarbeidet sørger for, og ta ut en økt målpris, er vi fortsatt avhengig av et marked som kan ta imot grisen som produseres. 

Flere viktige fokusområder

Villsvin er noe annet vi bruker mye tid på, og vi står hardt på vår nullvisjon i så måte. Vi opplever mer og mer støtte i andre organisasjoner, og har tro på at vi kan fortsette å være den “grønne lungen” vi ønsker å være i den internasjonale svineavlen gjennom blant annet vårt utsagn “Ingen villsvin = ingen Afrikansk svinepest”. Vi har jobbet mye med kommunikasjon også, og knyttet tettere kontakt med mange, både politisk miljø og norsk næringsliv. Vi mener bestemt at vi har både et godt produkt og at det vi driver med er positivt for både klima og selvforsyning. Dette må vi fortelle om, og vi tror at jo mer folk vet om norsk svineproduksjon, jo lettere er det å få gjennomslag for det vi ønsker og jobber mot. 

Jeg kunne nevnt mange saker jeg som styreleder mener det er jobbet godt med i 2020, men nøyer meg med å takke organisasjonen for vel utført jobb! Vi er klare for å stå på for det vi mener er det beste for norsk svinenæring. Det innebærer arbeid for å ha mulighet til god økonomi i norsk svinenæring, tilgang til verdensledende genetikk, og en levende organisasjon der alle kan føle tilhørighet. 

Med ønske om ei fredfull julehøgtid og et svinaktig godt 2021. 

-Tor Henrik Jule, styreleder Norsvin SA