Julehilsen

Julehilsen fra Administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes

Test
Publisert: 23.12.2021 Oppdatert: 22.12.2021

Stikkord:

Julehilsen fra Olav Eik-Nes, Adm dir. i Norsvin SA

Nok et år er snart lagt bak oss. Et år preget av både nedturer og oppturer for norsk svineproduksjon og for dere som svineprodusenter. Nedturen slo innover oss ved lansering av bilder og reportasje i NRK med nok et negativt søkelys på dyrevelferd. Nå var det ikke bare ei næring som ble rammet, men og enkeltpersoner/svineprodusenter ble rammet ved offentliggjøring av disse bildene.

At enkeltpersoner ble «hengt» ut på denne måten er ikke tilgivelig i en moderne rettstat. Og at en allmenkringkaster som NRK går ut og forsvarer kriminelle handlinger som innbrudd er, taler for seg selv. 

Vi som står næringen nærmest, vet at det reportasjen satte søkelys på ikke representerer dyrevelferden i næringa. Vi har dokumentasjon på at det har vært en flott utvikling på flere viktige dyrevelferds områder gjennom mange år. Det er ikke bare intern dokumentasjon som viser det, men og offentlige rapporter. 

Men la oss nå gå videre og glede oss over oppturer med en markedssituasjon som gjør det mulig å ta ut høyere priser. En utvikling som har vært etterlengtet i lang tid, og som gir grobunn for optimisme for framtida og utvikling av svinenæringa. Det er derfor viktig at vi tar med oss det positive marked og pris utviklingen viser når vi nå går inn i det nye året. Samtidig må vi ha med oss at vi står overfor økte kostnader både på fôr og strøm. Kostnader som må kompenseres gjennom økte priser i markedet og andre kostnadsdempende tiltak både på kort og lang sikt.  

 La oss også glede oss over at norsk svineproduksjon, som den viktigste og største kjøttproduserende næringa, står svært sterkt i et klima- og bærekraftperspektiv. Beregningene kan tyde på at svin har lavere klimagassutslipp enn kylling, laks og plantebaserte kjøtterstattere, som vegetarburger. Sammen skal vi vise at grisen hører fremtiden til, og er en bærekraftig matvare i kostholdet vårt! 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår. 

 

Med vennlig hilsen 

Olav, direktør