Krever basisopplæring i dyrevelferd for gris

Alle som steller gris skal innen nyttår ta et kurs som går gjennom basiskunnskap og praktisk arbeid med dyrevelferd for gris. Dette er et krav i dyrevelferdsprogrammet for svin som næringa har innført i 2019.

Test
Publisert: 09.10.2019 Oppdatert: 09.10.2019

Stikkord:

God dyrevelferd er viktig for dyra, for bøndene og for forbrukerne. Derfor har svinenæringa etablert et dyrevelferdsprogram for å sikre god dyrevelferd for alle norske griser. Dyrevelferdsprogrammet stiller blant annet krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjuke og skadde dyr og tettere oppfølging fra slakteriene. Avvik fra kravene fører til økonomiske sanksjoner.

Kunnskap gir god praksis

I dyrevelferdsprogrammet har næringa også lagt inn et krav om grunnleggende kunnskap om dyrevelferd. Derfor har Animalia, i samarbeid med Norsvin, utviklet et obligatorisk e-læringskurs for dyreeiere og røktere som har fokus på praktisk arbeid med dyrevelferd hos gris. Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet i kurset.

Les hele saken på Animalias nettsider her.