Ledig stilling

Vi har for tiden ledig stilling som Organisasjonssjef (fast) og laboratorietekniker (fast).


Organisasjonssjef

Organisasjonssjefens hovedoppgave er, i nært samarbeid med administrerende direktør og styret, å jobbe tett opp mot næringspolitiske aktører og markedsaktører for å sikre gode rammevilkår for svineprodusentene.  Dette vil sikre eierne konkurransekraft. Gjennom sin lederrolle vil organisasjonssjefen jobbe for og bidra innen Norsvins øvrige drift nasjonalt og internasjonalt. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe.
ROLLEBESKRIVELSE

 • Bidra til å implementere Norsvins strategiplan
 • Være en pådriver og skape aktivitet og engasjement blant eierne
 • Ansvar for utvikling og gjennomføring av organisatoriske aktiviteter, som regionmøter, årsmøter og styremøter
 • Støtte styret med faglige utredninger og dokumentasjon
 • Utvise næringspolitisk forståelse og engasjement

KANDIDATPROFIL
Vi ønsker en kandidat som;

 • Har gode grunnkunnskaper om norsk landbruk og næringspolitisk teft
 • Har gode formidlingsegenskaper og evner til samarbeid
 • Har god tallforståelse og analytiske evner
 • Er kundeorientert og trives i å omgås mennesker
 • Har stor arbeidskapasitet og fleksibilitet i forhold til arbeidstid og reisevirksomhet
 • Trives i grensesnittet mellom forretning, FoU og næringspolitikk

UTDANNELSE OG ERFARING

 • Høyere utdannelse er ønskelig, fortrinnsvis på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Det er en fordel med erfaring fra næringen eller relaterte/relevante områder

NORSVIN KAN TILBY

 • Unike utviklingsmuligheter i et innovativt og offensivt miljø
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø, som preges av stort engasjement, raushet og godt humør

Vi har valgt The Assessment Company til å bistå oss i denne rekrutteringsprosessen. Ved spørsmål kan du kontakte våre rådgivere, Hege Langfeldt, telefon 959 314 34, eller Sigurd Beidel, telefon 489 99 525, eller administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes, telefon 951 09 167.

Søknadsfrist: 28.11.2021

LABORATORIETEKNIKER – 100 % FAST STILLING 

Vi søker en engasjert, effektiv og strukturert medarbeider til Norsvin Alfa Seminstasjon. Laboratorieteknikeren vil være en del av vårt produksjonsteam som har ansvar for produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av svinesæd til både nasjonale og internasjonale kunder. Vi trenger en medarbeider som trives med rutinearbeid, har evne til å forvalte tiden effektivt, sikrer høy kvalitet i sine leveranser og som ønsker å jobbe i team innen et fagfelt i stadig utvikling.  

ROLLEN 

Arbeidet vil hovedsakelig bestå av: 

 • Gjennomføre kvalitetskontroll i henhold til interne metoder og standarder 
 • Kvalitetsarbeid generelt, herunder avvikshåndtering 
 • Renhold og annet forefallende laboratoriearbeid     
 • Innkjøp av forbruksvarer til laboratoriet 
 • Kontroll av instrumenter 
 • Bistand i forskningsprosjekter ved behov 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
Følgende faglige kompetanseområder er viktige for å lykkes i rollen: 

 • Utdanning innen bioteknologi, bioingeniør eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav 
 • Erfaring fra laboratoriearbeid er en fordel 
 • Gode norsk og engelsk ferdigheter, muntlig og skriftlig 
 • Grunnleggende IT kompetanse.   

 Dette er faglige kompetanseområder kandidatene vil bli vurdert opp mot i intervju. 

VI KAN TILBY: 

 • En sentral plass i Norsvin sin produksjonskjede  
 • Godt arbeidsmiljø som preges av engasjement, raushet og godt humør 
 • Faglige utviklingsmuligheter i et nasjonalt og internasjonalt miljø 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Lønn etter avtale 

Stillingen har sitt arbeidssted på Norsvin Alfa Seminstasjon i Lageråvegen 595, Vang på Hedmarken.  

Kjernetid vil være fra klokken halv seks til klokken ett/halv to, avhengig av sesong 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til semin og eksportsjef Elisabeth N. Nordbye tlf. 93418689  

 

Søknadsfrist: 5. desember 2021