Møter vedrørende endring i konsesjonsregelverket

Test
Publisert: 04.02.2019 Oppdatert: 22.02.2019

Stikkord:

Det arrangeres nå mange møter rund omkring i Norge vedrørende innstramming av konsesjonsregelverket. Møtene arrangeres både i regi av Norsvin, Norsvins lagsapparat, Nortura og KLF ved sine medlemsslakterier.  Vi oppfordrer til å delta på disse møtene for å få informasjon og gi deres syn på saken og høringen.

På bakgrunn av forslag til endring/innstramming i konsesjonsregelverket på gris, inviterer Fatland til et møte på Hotell Gardermoen Park Inn, tirsdag 12. februar kl. 09.30 – 14.00. Les her for mer informasjon.