Nå kan du bestille årets studiehefte

Årets studiehefte kan nå bestilles i nettbutikken.

Test
Publisert: 21.12.2018 Oppdatert: 18.03.2019

Stikkord: ,

Årets studiehefte kan nå bestilles i nettbutikken. Heftet er utarbeidet av Norsvins fagavdeling, og er på 44 sider.

Dyrevelferd i høysetet

Årets studieopplegg fra Norsvin har fokus på dyrevelferd i alle ledd i produksjonen, og studieheftet har derfor fått tittelen Dyrevelferd i høysetet. Studieopplegget er like aktuelt for slaktegrisprodusenter som for smågrisprodusenter.

Studieheftet tar for seg fem temaer som er knyttet til god dyrevelferd: Bruk av strø og rotemateriale, tilgang på fôr og vann, oppstalling og dyretetthet, oppfølging av sjuke og skadde dyr, og halebiting.

Klart til bestilling

Studieheftet kan bestilles i nettbutikken vår her.