Nå kan du få penger for å varsle Mattilsynet om syke og selvdøde villsvin

Mattilsynet melder i dag at de utbetaler en godtgjørelse på 2000 kroner til de som melder fra om syke og selvdøde villsvin.

Test
Publisert: 13.02.2020 Oppdatert: 17.02.2020

Stikkord:

Mattilsynet melder i dag at de utbetaler en godtgjørelse på 2000 kroner til de som melder fra om syke og selvdøde villsvin. Dette gjelder både for dyr som er funnet i naturen og for påkjørte dyr.

Villsvin hører ikke naturlig hjemme i Norge. Likevel har arten vandret inn fra Sverige og er observert langs svenskegrensen fra Halden i sør til Trøndelag i nord. Siden villsvin bidrar til å spre smittsomme dyresykdommer, blant annet afrikansk svinepest, er det viktig for myndighetene å oppdage alvorlige sykdommer så raskt som mulig for å hindre spredning.

– Å ta prøver av syke og selvdøde dyr, inkludert påkjørte dyr, er den viktigste overvåkingen vi kan gjennomføre på villsvin i Norge. Målet med godtgjørelsen er å motivere publikum til å varsle Mattilsynet raskt om mulig forekomst av smittsomme dyresykdommer, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef i Mattilsynet.

Godtgjørelsen blir utbetalt til den som varsler Mattilsynet om funnet slik at vi kan hente det ut og undersøke det.

– Det er viktig at den som varsler kan gi oss eksakt funnsted, enten ved å vise oss dette eller ved å oppgi nøyaktig kartreferanse. Det vil kun utbetales godtgjørelse for de dyrene det er mulig å finne igjen for prøvetaking, sier Anne Marie Jahr. Les hele saken her.

Les mer om afrikansk svinepest på Mattilsynets hjemmesider.

Norsvin ønsker ikke villsvin i Norge

Norsvin mener at spredningen av villsvin og afrikansk svinepest er alvorlig. I stedet for en handlingsplan burde det ha blitt lagd en bekjempelsesplan for villsvin. Også Den norske veterinærforening har tatt til orde for dette. Motargumentene mot dette er at det vil være umulig, da omfanget av villsvin er for stort. Innvandringen av villsvin over grensen fra Sverige blir for krevende å håndtere. Norsvin mener at det er mulig, hvis viljen er til stede.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, utarbeidet en Handlingsplan mot villsvin. I oppdragspapirene skriver departementene: “Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det legges til grunn et hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt ut over et minst mulig område”. Mer om dette kan dere lese i denne artikkelen publisert på Norsvins hjemmeside den 28.11.19.