Nedgang i sædsalget

Det kan se ut til at svineprodusentene følger oppfordringen fra markedsregulator og Bondelaget om å redusere antall bedekninger. Norsvin mener at svineprodusentene fortsatt må følge denne oppfordringen en stund til.

Test
Publisert: 16.08.2018 Oppdatert: 19.09.2018

Stikkord:

Norsvins salg av sæd fortsetter å gå ned. Hittil i år er salget redusert med 3,6 %. Siste 3-mndrs snitt, der siste måned er juli, viser 7,5 % mindre salg enn samme periode i fjor. Tallene for siste 5-månedersperiode viser en nedgang på 4,4 %. Denne trenden er svært viktig ut fra dagens markedssituasjon.

Juniprognosen fra markedsregulator viste et overskudd i 2018 på 4600 tonn svinekjøtt. Markedsbildet hittil i år (uke 31) viser 3 % produksjonsøkning og 2 % salgsreduksjon. Overproduksjonen er nå på 6008 tonn hittil i år. Av dette er 800 tonn eksportert. Reguleringslageret er på rekordstore 6192 tonn. På samme tid i fjor var lageret 1369 tonn. Det ventes ny markedsprognose 5. september.

Tabellen nedenfor viser sædsalget for t.o.m juli fordelt per fylke.