Nedgang i sædsalget

Norsvins salg av sæd går forholdsvis mye nedover. Siste 3-mndrs snitt, der siste måned er mai, viser 4,5 % mindre salg enn samme periode i fjor. Tallene for siste 5-månedersperiode viser en nedgang på 3,4 %.

Test
Publisert: 21.06.2018 Oppdatert: 21.06.2018

Stikkord:

Den siste markedsprognosen for svinekjøtt viste at vi kan forvente oss et overskudd på hele 4600 tonn i 2018. Dette har ført til at Norsvin har gått ut med ønske om at purketallet må ned. Nedgangen i sædsalg vi her ser, kan tyde på at en del produsenter har tatt signalet. Dette kan imidlertid være en kortsiktig trend, og vi anbefaler fortsatt reduksjon i purketallet. Det er også verdt å merke seg at denne nedgangen i inseminasjoner først gir utslag for neste års produksjon. Sædsalget som gir slakt i 2018 viste 1,5 % nedgang.

Markedsregulators ukentlige oversikt viser nå at vi hittil i år (uke 24) har produsert 4 % mer svinekjøtt enn på samme tid i fjor, og at salget har gått ned med 1 %. Dette har gitt et markedsoverskudd på 5100 tonn. Reguleringslageret er nå oppe på 5300 tonn, mot 1200 tonn på samme tid i fjor. Prisuttaket ligger kr 1,46 under avtaleprisen, og bøndene trekkes kr 1.20 per kg i omsetningsavgift. For en kombinertprodusent opp mot konsesjonsgrensa vil dette utgjøre et årlig tap på ca. 200.000 kroner.