Nyheter

Ingris 2020: Imponerende resultater hos de beste 

Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 22.04.2021

Stikkord:

Det er tiende året vi rangerer besetningene i Ingris, og vi fortsetter å la oss imponere over nivået hos de beste. Det er knyttet mye spenning til hvem som er de beste besetningene. På årets lister er det både gamle kjenninger som leverer topp-resultater år etter år og det er nykommere.

Ingris 2020 – Økt tilvekst og redusert dødelighet hos slaktegris 

Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 22.04.2021

Stikkord:

De senere årene har det vært stort fokus på helse og dyrevelferd hos slaktegris og for fjerde år på rad synker dødeligheten i slaktegrisperioden.

Ingris 2020 – Stort potensiale for smågris 

Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 22.04.2021

Stikkord:

Årsresultatene viser økt overlevelse, bedret fôreffektivitet og stabil daglig tilvekst i smågrisperioden for 2020. SPF-smågris har bedre resultater for alle nøkkeltall sammenliknet med konvensjonell gris.

Ingris 2020 – Økt overlevelse og flere avvente 

Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 22.04.2021

Stikkord:

Den svært gode effektivitetsutviklingen hos norske purker fortsetter. Samtidig som kullene blir større er det en kraftig økning i overlevelse hos spedgris.

Sæduttak og bestillingsfrister for helligdagene i mai

Publisert: 14.04.2021 Oppdatert: 14.04.2021

Stikkord:

Godt jobba!

Publisert: 09.04.2021 Oppdatert: 09.04.2021

Stikkord:

Takket være svinebønders enorme innsats for folkehelsa, kan Veterinærinstituttet fortelle at det ikke er gjort noen funn av LA-MRSA hos svin i 2020.