Nok et rekordår for Topigs Norsvin: Omsetningen økte med 16% på verdensbasis 

2020 var nok et rekordår for Topigs Norsvin. Omsetningsøkningen skyldes i stor grad suksessen til TN70-purka. Svineprodusenter over hele verden er imponert over TN70-purkas robusthet og unike kombinasjon av egenskaper. 

Test
Publisert: 14.05.2021 Oppdatert: 14.05.2021

Stikkord:

2020 var nok et rekordår for Topigs Norsvin. Omsetningen steg med 16% til € 191 millioner, og driftsresultatet økte med 42% til € 15,6 millioner.

Omsetningsøkningen skyldes i stor grad suksessen til TN70-purka. Svineprodusenter over hele verden er imponert over TN70-purkas robusthet og unike kombinasjon av egenskaper. 

Den betydelige etterspørselen etter TN Tempo (farlinje) og sæd fra andre farlinjer som Norsvin Duroc bidro også til økningen i omsetningen. Det var en klar økning i antall avlsdyr eksportert til Kina, som har vært hardt rammet av afrikansk svinepest. 

– Vi har for andre år på rad oppnådd de beste resultatene noensinne, sier Mark Tijssen, styreleder i Topigs Norsvin. – Dette viser at produktene våre tydelig oppfyller markedets etterspørsel. Det beviser også at Topigs Norsvin er en sterk og sunn organisasjon som også kan klare seg gjennom usikre tider. 

Villaume Kal, administrerende direktør i Topigs Norsvin, er stolt av resultatene: – I 2020 klarte vi å øke markedsandelen vår betydelig. Dette er en trend som har vart i flere år, og som også fortsetter i 2021. I år vokser vi også i alle land som er store innen svineproduksjon. COVID-19-krisen har vært og fortsetter å være en utfordring for alle i selskapet vårt. Jeg er stolt av hvordan alle kolleger over hele verden takler dette og fortsetter å lykkes. 

– Norsvin er som deleier av Topigs Norsvin meget godt fornøyd med det finansielle resultatet for 2020, sier Olav Eik-Nes, adm.dir. i Norsvin SA. – De senere års utvikling bekrefter at Norsvins avlsmateriale er internasjonalt konkurransedyktig og tar stadig større markedsandel. For Norsvin betyr en positiv utvikling av det finansielle resultatet en sikkerhet for fortsatt økt satsing på forskning og utvikling, og avlsarbeid på våre to raser, landsvin og duroc. En satsing som har og vil bidra til økt avlsframgang og økt verdiskaping for Norsvins eiere, avslutter Eik-Nes. 


Om Topigs Norsvin: 

Svinegenetikkelskapet Topigs Norsvin er kjent for sin innovative tilnærming til implementering av ny teknologi, med kontinuerlig fokus på kostnadseffektiv og bærekraftig svineproduksjon. Forskning og utvikling, innovasjon og formidling av genetiske forbedringer er hjørnesteinene i selskapet. Gjennom kontinuerlig og sterk produktforbedring gir vi kundene våre mulighet til å oppnå betydelig merverdi i produksjonen. 

Siden Norsvin ble dannet i 1958 har selskapet utviklet seg fra å være en nasjonal distributør av semin til å bli et internasjonalt avls- og seminselskap. I 2014 fusjonerte vi vår internasjonale virksomhet Norsvin International med nederlandske Topigs, og dannet selskapet Topigs Norsvin. Selskapet er i dag ett av verdens største innen svinegenetikk, og selger sine produkter i mer enn 50 land. Dette betyr at det i dag slaktes langt flere griser med norsvin–gener utenfor Norges grenser enn her hjemme.