Norsk gris skal filmes for å bedre dyrevelferden

Norsk Landbrukssamvirke har skrevet en flott artikkel om vårt forskningsprosjekt «PigBrother», der råner filmes 24 timer i døgnet for at avlsforskerne skal vite mer om grisens oppførsel i bingen.

Test
Publisert: 14.01.2021 Oppdatert: 14.01.2021

Stikkord:

Saken ble først publisert på Landbruk.no 11.01.2021

Avlsorganisasjonen Norsvin er godt i gang med forskningsprosjektet «PigBrother». Råner filmes 24 timer i døgnet for at avlsforskerne skal vite mer om grisens oppførsel i bingen.

Norsvin vet i dag mye om grisens helse og tilvekst, men ikke så mye om adferden og aktivitet i grisebingen.

Nå skal derfor flere råner overvåkes og registreres 24 timer i døgnet. Prosjektet har fått navnet PigBrother.

– Vi har satt i gang prosjektet fordi vi vil innhente informasjon om aktivitet og adferd i grisebingen for å bruke det videre inn i avlsarbeidet og dermed bedre dyrevelferden hos den norske grisen, sier forsker i Norsvin, Øyvind Nordbø.

Se video om grisene fra Delta

Et tiltak mot halebiting

Gevinsten for bonden er at de får en bedre gris med bedre helse og som er mer robust. Og ikke minst en gris som har bra oppførsel og som for eksempel ikke biter i halen til andre griser.

I Norge har vi ikke mye halebiting og det er blant annet fordi norsk gris har lekemateriale i bingen.

– Norsk gris har det bra, med mye rotemateriale i bingen sammenlignet med andre land hvor de har de mindre ting å leke med, forklarer Nordbø.

Da er ikke halen til kompisen det morsomste grisen finner.

– Uten rotemateriale i bingen kan grisen, over tid få en slags lyst til å begynne å bite. Da får du et halebitingsutbrudd som ikke er bra. Men klarer vi å finne griser som ikke vil bite på halen, så kan vi avle mot halebiting.

Les mer: Norske grisebønder har gjennom avlsselskapet Norsvin avlet fram en bærekraftig gris

Posisjonering internasjonalt

Halebiting kan føre til infeksjoner og kan gi både dyrevelferdsmessige og økonomiske konsekvenser for svinenæringa.

Derfor er halekupering vanlig overalt i verden – utenom i Norden, hvor det ikke er tillatt.

I fremtiden vil det antagelig også bli strengere regulering i andre land.

-Derfor er det viktig å utvikle genetikk som passer i dette regimet, slik at vi kan tilby en gris som ikke biter i halen, forklarer Nordbø.

Les mer: Internasjonal suksess finansierer utvikling av en bedre norsk gris

Dyrevelferdstiltak og fremtidig forbruker

Fremtidens forbruker vil etterspørre god dyrevelferd på produktene de kjøper, og vil vite at kjøttet på tallerkenen har levd et godt liv.

– Genetikk som støtter oppunder god helse og god dyrevelferd er noe vi ønsker å tilby i enda større grad. En gris som har det bra, skal ha god helse og skal kunne bevege seg naturlig og fint. Vi skal ikke avle på gris som bruker all energien sin på å løpe rundt, men heller ikke de som bare ligger i ro.  Vi skal bruke informasjon fra dette nye prosjektet og kombinere det med annet avlsinformasjon, for slik å finne den optimale grisen å avle videre på, avslutter Nordbø.

Hør mer om PigBrother i siste episode av Landbrukspodden her:


Les mer om våre forskningsprosjekter her:

Forskning – Mot en norsk svineproduksjon uten halebiting

Forskning – Er hanngrisproduksjon en løsning?