Norsvin Invest AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norsvin Invest AS

Test
Publisert: 19.06.2019 Oppdatert: 19.06.2019

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norsvin Invest AS, org.nr. 897 952 122 («Selskapet») i Selskapets lokaler med adresse Storhamargata 44, 2317 Hamar den 26. juni 2019 klokken 13.00.

Følgende saker foreligger på agendaen:
1. Åpning av generalforsamlingen
2. Valg av møteleder
3. Godkjennelse av innkallingen
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018
6. Valg av styre

Styret foreslår at det fattes følgende vedtak:

«Styrets forslag til årsregnskap og balanse for Norsvin Invest AS, samt styrets beretning for 2018, godkjennes»

«Styrets forslag til nytt styre er Tor Henrik Jule (styreleder) og Beate Menes Didriksen som styremedlem»

 

Les mer – Innkalling-til-GF-Norsvin-Invest-201906261.docx.