Norsvin med i stort EU-prosjekt på mikrobiom 

Norsvin har akkurat signert en avtale om nytt EU-prosjekt sammen med 12 andre partnere fra akademia og industri. Prosjektet har som hovedmål å forstå mer av samspillet mellom dyr og mikroorganismer i tarm (det vi kaller mikrobiomet).

Test
Publisert: 06.07.2021 Oppdatert: 06.07.2021

Stikkord:

Foto: Shutterstock 

Norsvin har akkurat signert en avtale om nytt EU-prosjekt sammen med 12 andre partnere fra akademia og industri. Prosjektet har som hovedmål å forstå mer av samspillet mellom dyr og mikroorganismer i tarm (det vi kaller mikrobiomet).  

Forskningsprosjektet ledes av en forskergruppe ved Universitetet i København. Fra Norge er det NMBU og Norsvin som deltar, og alle bidrag inn i prosjektet er 100 % dekket av EU-finansieringen. Prosjektets fulle navn er «Three-dimensional holo’omic landscapes to unveil host-microbiota interactions shaping animal production», men har fått kortnavnet «3D’omics». 

Mikrobiomet har betydning for dyrehelse, velferd og produksjon 

Samspillet mellom dyr og mikroorganismer i tarm (mikrobiomet) har stor betydning for dyrehelse, dyrevelferd og produksjon, og det er allerede gjort mye forskning på dette området.  

I Topigs Norsvin er det en doktorgradsstudent som har jobbet med dette temaet de siste fire årene. Det har imidlertid kun vært mulig å se på sammensetningen av de ulike mikrobene opp mot ulike egenskaper som fordøyelse (inkludert proteinfordøyelse) og helse, mens det ikke har vært mulig med eksisterende metoder å kartlegge interaksjoner mellom mikrobene og mellom mikrober og dyr. Foreløpig mangler det gode metoder for å analysere de faktiske samspillene. 

Nå skal samspillene studeres med 3D-metodikk 

Det som er nytt i dette prosjektet er å benytte tredimensjonal (3D) metodikk for å se interaksjonene mellom biomolekyler, celler og vev i ett «bilde», og med dette få en faktisk rekonstruksjon av tarmens vert-mikrobiom samspill. Forskjellen mellom den mer tradisjonelle måten å analysere mikrobiom på og 3D’omics er illustrert i figuren under. 

 Hva skal gjøres på gris i prosjektet og hva blir Norsvin sin rolle? 

Prosjektet skal bruke både kylling og gris som modell, der hovedfokus for griseforsøkene blir på fôring mens hovedfokus i kyllingforsøkene blir på helse. Det er lagt opp til to forsøk på gris og begge skal utføres ved NMBU på Ås: 

Forsøk 1) Studere forholdet mellom genetikk, mikrobiomsammensetning, fordøyelig av næringstoffer og fôreffektivitet. Spørsmålene blir om endring i fôrregime vil føre til forandring i mikrobiomsammensetningen, og dermed interaksjonene mellom disse, og hva har dette å si for fordøyelsen hos grisen? 

Forsøk 2)   Bruke «mikrobiom-målrettet mat» (basert på resultater fra prosjektet «Foods of Norway») for å forstå hvordan prebiotiske fibre samhandler med mikrober på ulike steder i tarmen. Spørsmålene som skal besvares er om den metabolske aktiviteten forandrer seg etter hvor den er lokalisert (hvordan den samhandler med cellene i ulike deler av tarmen), og hvordan utnyttes fibrene basert på den mikrobielle kommunikasjonen? 

Norsvin sin rolle i prosjektet blir å bidra til ett godt design på forsøkene og levere genetikken som vi ønsker å ha med i forsøkene. I tillegg har Norsvin ansvaret for genotyping/sekvensering av dyrene og gjennomføring av de genetiske analysene.  

Hva forventer Norsvin å få ut av prosjektet? 

3Domics representerer en ny og spennende teknologi som vi gleder oss til å være med og lære mer om. Vi forventer at prosjektet vil generere mye kunnskap om mikrobiomet sin betydning for fordøyelse av ulike næringsstoffer og helserelaterte egenskaper, og en bedre forståelse av hvordan og om vi kan bruke dette i avlsarbeidet vårt. I tillegg vil prosjektet skape nye relasjoner og faglige nettverk som vil være viktige for Norsvin framover.  

I et bredere perspektiv så ser vi at prosjektet sannsynlig vil skaffe til veie kunnskap som vil være med å bidra til utvikling av mikrobiota- og vertsskreddersydd fôr for økt fordøyelse og dyrehelse, som igjen vil være positivt for grisen klimaavtrykk. 


Har du spørsmål om dette forskningsprosjektet? Kontakt oss gjerne:  

 Eli Grindflek, forskningssjef, eli.grindflek(at)norsvin.no, tlf: 481 01 262