Norsvinskolen: Inseminasjonskurs i 2018

Norsvinskolen arrangerer flere inseminasjonskurs rundt i landet i 2018. Trenger du eller ansatte i din besetning godkjenning som eierinseminør? Benytt muligheten og sikre deg plass på et av våre dagskurs!

Test
Publisert: 17.01.2018 Oppdatert: 26.09.2018

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.  Dette er ifølge Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær. Norsvin har ansvaret for å utdanne eierinseminører på gris i Norge. For å få tillatelse fra Mattilsynet må det være minst 10 purker i besetningen.

Vi tilbyr en rekke inseminasjonskurs i 2018, se tabell nedenfor for datoer (flere kursdatoer kan komme). Programmene for hvert kurs finner du ved å klikke på det aktuelle kurset.

Inseminasjonskurs 2018

Dato: Sted: Påmeldingsfrist:
14. februar Hamar, Hedmark 2. februar
1. mars Mære, Trøndelag 12. februar
1. mars Nortura Forus, Rogaland 23. februar
3. oktober Hamar, Hedmark 19. september

Program for kurs 3. oktober

Foredrag for kurs

Om kurset:

Kurset er et dagskurs der man blant annet lærer om purkas anatomi og normale reproduksjon, brunsttesting, hygiene ved inseminering, bestilling av sæd etc. Det er også demonstrasjon av kjønnsorganenes anatomi og praktiske øvelser på organer.  Etter kurs hos Norsvin må kursdeltageren selv sørge for å få praktisk opplæring i inseminering av en veterinær. Dette skjer om mulig i egen besetning. Gjennomført praktisk opplæring må attesteres av veterinær på eget skjema (se nedenfor) og sendes til Norsvin. Norsvin videresender dette til Mattilsynet sammen med «Søknad om tillatelse til å utføre kunstig sædoverføring på gris i egen besetning». Etter mottatt tillatelse fra Mattilsynet kan kursdeltageren bestille sæd og starte med inseminering i den aktuelle besetningen.

Har du spørsmål vedrørende våre kurs, ta kontakt med Tone Juliussen på tlf. 62 51 01 00, eller på epost

Type kurs: Inseminasjonskurs (dagskurs)
Påmelding: gjøres via Min Side: minside.norsvin.no Påmelding er bindende.
Pris: Kursprisen er kr 2 200,- for medlemmer og kr 2 700,- for andre. Det gis rabatt også for røkter/ansatte når besetningseier er Norsvin-medlem.

Informasjon/skjema om praktisk opplæring:
Informasjon til veterinærer        Bekreftelse på praktisk opplæring

Velkommen!