Ny doktorgrad i Norsvin – Dr. Johannes Kvam

Den 6. mai 2019 forsvarte Johannes Kvam sin næringsdoktorgrad på “Application of Machine Learning in Tissue Characterization”, ved NTNU i Trondheim.

Test
Publisert: 05.06.2019 Oppdatert: 06.06.2019

Stikkord:

Den 6. mai 2019 forsvarte Johannes Kvam sin næringsdoktorgrad (PhD) på “Application of Machine Learning in Tissue Characterization”, ved NTNU i Trondheim. Johannes har vært næringsstipendiat i Norsvin i tre år og har hatt kontorsted i Trondheim (NTNU) og i Oslo den siste perioden (ved UiO). Johannes har vært en del av Norsvins forsker-team, under veiledning av blant andre Jørgen Kongsro i Norsvin.

En stor dag: Her er Johannes sammen med disputas-komitéen og hovedveileder. Fra venstre: Komitéadministrator Rune Hansen, 2. opponent: Arūnas Lukoševičius (Kaunas University), 1. opponent: Stuart Foster (University of Toronto), kandidaten selv og hovedveileder Bjørn Angelsen.

Johannes har forsket på bruk av maskinlæring for karakterisering av vev hos gris. Han har brukt bilder både fra CT og ultralyd, og videre jobbet med å analysere intramuskulært fett (IMF) fra ultralydbildene. Maskinlæringen som han har benyttet i graden har gitt nye muligheter for å analysere IMF fra ultralydbilder, og han har funnet at ved IMF-verdier lavere enn 6% gir dette gode resultater.

Nå i disse dager starter uttestingen av IMF-målinger ved bruk av ultralyd på Norsvin Delta teststasjon, og dette er en direkte videreføring av Johannes sine resultater. Johannes har også bidratt sterkt til en kompetanseoppbygging innen maskinlæring i Norsvin og direkte inn i andre prosjekter. Blant annet har han vært viktig i forhold til analyser (ved bruk av maskinlæring), pipeline og automatisk generering av PigAtlas fenotyper som nå skal implementeres i avlsprogrammet.

Mer detaljer og en oppsummering av doktorgradsarbeidet finner dere i linken under:

Sammendrag_norsk