Ny dyrehelseforskrift

Fra 1. juli trer en ny dyrehelseforskrift i kraft. Den fokuserer på forebygging, kompetanse og tiltak for å hindre spredning av smitte mellom besetninger.

Test
Publisert: 28.06.2018 Oppdatert: 28.06.2018

Fra 1. juli trer en ny dyrehelseforskrift i kraft. Den fokuserer på forebygging, kompetanse og tiltak for å hindre spredning av smitte mellom besetninger. Når det gjelder kompetanse mener vi at Norsvinskolens moduler for slaktegris- og smågrisproduksjon dekker forskriftens krav om kunnskap om dyrehelse. Vi har derfor bedt Mattilsynet om å vurdere gjennomgått Norsvinskole som godkjent kompetanse (selv om kravet formelt ikke trer i kraft før 1/1-2020).

Her kan du lese mer om endringene fra gammel til ny forskrift:https://www.bondelaget.no/ny-dyrehelseforskrift/vi-far-ny-dyrehelseforskrift-1-juli-article100087-8626.html