Ny versjon av helseregistreringer i Ingris

Fra 1.juni 2021 er det etablert tovegs datautveksling mellom Ingris og Dyrehelseportalen (DHP). Det betyr at helseopplysninger produsent registrerer i Ingris også går til DHP, og tilsvarende vil det veterinær registrerer i DHP overføres til Ingris.

Test
Publisert: 01.06.2021 Oppdatert: 01.06.2021

Stikkord:

Fra 1.juni 2021 er det etablert tovegs datautveksling mellom Ingris og Dyrehelseportalen (DHP). Det betyr at helseopplysninger produsent registrerer i Ingris også går til DHP, og tilsvarende vil det veterinær registrerer i DHP overføres til Ingris. Denne løsningen skal sikre at Ingrismedlemmer bidrar med matkjedeinformasjon uten merarbeid. 

Helseregistreringsbildene i Ingris er fornyet, både i ny purkedel og i tilvekstdelen. Den viktigste endringen utover at registreringene fra Ingris overføres til DHP og motsatt, er at det er lagt til rette for langt mer nøyaktig registrering av behandling og oppfølging, med mulighet for mer detaljert registrering av medisiner.

Ingrismedlemmer som allerede er nøye med registreringen av helsehendelser der, samt har veterinærer som benytter DHP, behøver ikke å endre noe utover å ta de nye registreringsbildene i bruk.

Les mer om hva endringene betyr for deg på Animalias nettsider her.