Nye marginalverdier – sett en verdi på dine produksjonsresultater  

Ved økte priser på smågris og slakt blir forskjellen enda større ved ulike produksjonsresultater. Det å tallfeste verdien på de ulike produksjonsresultatene i ditt fjøs kan være motiverende for deg som gårdbruker og de ansatte.  

Test
Publisert: 27.08.2021 Oppdatert: 27.08.2021

Stikkord:

Ved økte priser på smågris og slakt blir forskjellen enda større ved ulike produksjonsresultater. Det å tallfeste verdien på de ulike produksjonsresultatene i ditt fjøs kan være motiverende for deg som gårdbruker og de ansatte.  

De fleste svineprodusenter er avhengig av å oppnå effektivitetsutvikling for å forsvare stadig økte kostnader. Spesielt de som har bygget i senere år er helt avhengig av gode produksjonsresultater. De med eldre hus har ofte mindre gjeld og renter og tåler da i større grad lavere produksjonsresultater.  

Marginalverdiene er beregnet på dekningsbidrag-nivå. Det betyr for eksempel at i marginalverdien for en ekstra smågris per årspurke inngår ikke en eventuell økt arealkostnad eller andre faste kostnader. 

Vi har tatt utgangspunkt i gjennomsnittsresultater fra Ingris årsstatistikk 2020 og gjennomsnittspriser for 2. halvår 2021. Så hva betyr en mer smågris solgt per årspurke? Færre tomdager eller lavere fôrforbruk?
 

Oversikt over marginalverdier