Ny forskrift MRSA

Ny forskrift om bruk av beskyttelsesutstyr for å hindre MRSA-smitte fra mennesker til griser

Test
Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 08.05.2018

Forskriften finner du her.

Forskriften pålegger personer som har kontakt med svin eller oppholder seg i bygninger eller på arealer der svin holdes å bruke beskyttelsesutstyr for å beskytte dyrene mot smitte med antibiotikaresistente bakterier fra mennesker dersom de i løpet av de siste 12 månedene har vært i en av følgende situasjoner:

a. hatt kontakt med et dyr som man visste visste var positiv for antibiotikaresistente bakterier eller senere fått kunnskap om at dyret var positivt under kontakten

b. har besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet

c. har vært innlagt på helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse, i utlandet

d. har arbeidet som helsearbeider i utlandet

e. har oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet

f. har oppholdt seg mer enn seks uker sammenhengende i utlandet, eller

g. har testet positivt for antibiotikaresistente bakterier.

Personer som kan dokumentere at de har testet negativt for den antibiotikaresistente bakterien MRSA unntas fra denne plikten.

Helse- og omsorgsdepartementet mener at det foreligger grunn til mistanke om smitte med MRSA for personer som har vært i en risikosituasjon som beskrevet i punktene a til g overfor. Legeundersøkelser vil derfor være en rett for personen og det vil være en plikt for legen/kommunelegen til å gjennomføre slik undersøkelse. Undersøkelse og behandling vil være dekket av folketrygden, også selv om vedkommende ikke er medlem i folketrygden.

Les hele rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet her.

Spørsmål om denne forskriften kan rettes til ditt lokale Mattilsyn:

  • Telefon 22 40 00 00.
  • Åpent hverdager kl. 8.00–15.45 (8.00–15.00 fra 15. mai til 15. september).