Nye tilleggskrav ved import av høy og halm

Viktig informasjon fra Mattilsynet: Det er innført flere dyrehelsekrav for høy og halm som importeres til dyrefôr fra land utenfor EØS-området. De nye tilleggskravene gjelder umiddelbart!

Test
Publisert: 25.10.2018 Oppdatert: 26.10.2018

De nye tilleggskravene for høy og halm til dyrefôr som importeres til Norge fra land utenfor EØS-området er:

  • Produktene må ledsages av en bekreftelse fra produsenten på at produktet er lagret i minst to måneder i avsenderlandet, og at produktet er høstet fra gårder der det ikke er gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste to årene.
  • Produktene må ledsages av en attest fra offentlig veterinær i avsenderlandet om at produktet er høstet fra gårder hvor det ikke er fastsatt restriksjoner på grunn av smittsom dyresykdom.
  • Høy og halm fra USA og Canada må også ledsages av en attest fra offentlig veterinær om at produktet er høstet i stater eller provinser hvor det ikke er påvist Chronic Wasting Disease på hjortedyr.

Alltid en risiko ved importert fôr

Bakgrunnen for de nye tilleggskravene er avlingssvikten etter tørken i sommer. Den medførte at mange bønder og andre som holder husdyr har behov for å supplere med innkjøpt høy og halm. Innkjøp av grovfôr fra utlandet vil alltid innebære en risiko for å innføre uønskede smittestoffer og planter, noe som kan medføre en helsefare for mennesker, dyr og planter.

– De nye tilleggskravene for høy og halm fra land utenfor EØS skal bidra til at vi kan beholde den gode dyrehelsen vi har i Norge. Enkelte land i Europa, og land utenfor Europa, har alvorlige smittsomme dyresykdommer som kan følge med på lasset ved import av høy og halm. Mattilsynet er derfor opptatt av at innførsel av grovfôr må skje på en så smittemessig trygg måte som mulig, sier seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr.

Nytt regelverk får umiddelbar virkning

På bakgrunn av risikovurderingene fra Veterinærinstituttet i sommer om innførsel av høy og halm, så myndighetene behov for å introdusere spesifikke krav til høy og halm. Hensikten har vært å forebygge spredning av smittsomme dyresykdommer ved import av disse produktene. Mattilsynet har vurdert at plantehelsen er godt nok ivaretatt gjennom eksiterende regelverk, og at det ikke er behov for å innføre tilleggskrav for plantehelse.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte de nye tilleggskravene 22. oktober 2018, og de ble kunngjort 23. oktober. Den nye forskriften heter forskrift 22. oktober 2018 nr. 1599 om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr .

Selv om de nye tilleggskravene bare gjelder for grovfôr fra land utenfor EØS, er det viktig å huske på at det også er noen grunnleggende krav til høy og halm fra EØS-området.

– Det er de som importerer, selger videre eller gir fôr til dyrene som har ansvaret for at fôret er trygt. Mattilsynet har skaffet oversikt over hvor det er tryggest å hente fôr fra, og denne informasjonen ligger på våre nettsider. Mattilsynet oppfordrer alle til å først og fremst bruke norsk fôr for å unngå smittsomme sykdommer, sier Anne Marie Jahr.