Nye tillitsvalgte, styrets beretning og regnskap

Årsmøtet i Norsvin SA ble i år gjennomført digitalt på grunn av  korona-situasjonen. Møtet fungerte godt og valget ble gjennomført som spørreundersøkelse.  

Test
Publisert: 30.03.2020 Oppdatert: 31.03.2020

Stikkord:

Norsvins styre 

Årsmøtet i Norsvin SA ble i år gjennomført digitalt på grunn av  korona-situasjonen. Møtet fungerte godt og valget ble gjennomført som spørreundersøkelse.  

Norsvin sitt styre for kommende periode består av disse personene; som  styreleder  ble Tor Henrik Jule,  fra Trøndelag  gjenvalgt.  Dette blir Jules andre periode som styreleder for svineprodusentenes organisasjon.   

Beate Menes Didriksen, fra Vestfold,  ble  gjenvalgt som styremedlem for 2 år, og som nestleder for ett år. Per Inge Egeland, Rogaland,  ble gjenvalgt for to nye år. Maria Østerås, Hedmark, og Per Fredrik Bang, Nordland,  var  ikke på valg i år. Ansattevalgte styrerepresentanter er Solveig  Kongsrud  og Dyre Johan Haug.  Som ny årsmøteordfører  ble  Bente Børsheim fra Nordland  valgt.  Einar  Myki, Hedmark,  ble valgt  som  ny  varaordfører.

 Som vararepresentanter til styret  ble  følgende  valgt: Hans Ole Sætra  Erikstein, Telemark, Harald  Bøhnsdalen, Akershus,  ØyvorÅsbakk, Nordland og Silje Nicoline  Graffer, Trøndelag som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. vararepresentanter til styret. 

 Som nye i valgkomiteen  finner vi  Jørn Ellingsen, Nordland og Helene  Wekre  Høyem, Trøndelag. Erik  Tofastrud, Hedmark,  ble valgt som  ny leder, med Jørn Gunnar Ellingsen, Nordland som nestleder. Ellers består valgkomiteen av Erik Ravndal, Sør-Vest, Helene  Wekre  Høyem, Trøndelag, Lars  Hubred, Møre og Romsdal og Kristian Hotvedt, Vestfold. 

 


Last ned styrets beretning og regnskap 2019 her.